empty
 
 

Xin lưu ý rằng từ ngày 27 tháng 4 năm 2017, giao dịch hối đoái hoán đổi cho các công cụ tiền tệ lớn và tất cả các CFD cổ phiếu sẽ được thay đổi để tối ưu hóa các điều kiện giao dịch. Đối với CFDs, giao dịch hối đoái hoán đổi cũng như phương pháp tính toán của chúng sẽ được thay đổi. Để đọc thêm thông tin về các giao dịch hối đoái hoán đổi mới, hãy truy cập vào trang web thông số kỹ thuật.

Quay lại danh sách tin tức mới


Các tin tức công ty khác

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.