ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นผู้ชนะของ รณรงค์ "การค้าฉลาดชนะอุปกรณ์" , ต้องการดังต่อไปนี้จะเต็มไปด้วยเต็มไปด้วย: A - B + C > 500 USD, ที่ A - ยืนสำหรับจำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1 มกราคม 2014, B สำหรับจำนวนเงินที่ถอนตั้งแต่ 1 มกราคม 2014 และ C เป็นผลการค้า (ถ้าลบมันถูกแยกออกจากการคำนวณ).

หากยังไม่มีบัญชีกับทาง InstaForex สามารถเปิดและทำการฝากเงินได้ทันทีตอนนี้!

Contest registration form

In accordance with clause II.5 of the contest rules, it is necessary to specify the full name. In case you have not specified the full name and you are in the list of winners, the Contest and Campaign Administration has the right to disqualify your account and refuse the prize.
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.