empty
 
 
Thiết bị miễn phí

Giao dịch khôn ngoan, chiến thắng thiết bị

Trong chiến dịch, chúng tôi sẽ xổ số trao giải các thiết bị di động như iPad, iPhone, Samsung và Samsung Galaxy Tab.
Tham gia

Người chiến thắng công cụ sẽ được quyết định bởi một  thuật toán tính Số công cụ rất minh bạch (xem nguyên tắc hình thành).

The mobile devices are raffled by InstaForex international broker holding a range of campaigns and contests with the total annual prize pool over $500,000. Being an InstaForex customer, you may get your slice of the money pie, win such sports cars as Ferrari or get a cutting-edge mobile device raffled by InstaForex Company.

Cuộc thi đã bắt đầu và sẽ kết thúc vào December 9, 2022. Bạn có thể đăng ký tham gia vòng tiếp theo sẽ diễn ra từ December 12, 2022 đến December 23, 2022.*

*Cuộc thi được tổ chức vào thời điểm cuối

Số công cụ:

4 1 9 1 3
 đợi vài giây để đến số tiếp theo...
Người chiến thắng sẽ được quyết định bởi 5 chữ số dựa trên tỷ giá của 5 cặp tiền tệ (Xe nguyên tắc hình thành Số công cụ).

How to participate

The Campaign duration is two months, for that period four gadgets will be raffled by InstaForex Company

For joining the Trade Wise, Win Device campaign, you are required to make a deposit of $500 or more to your account and registering on the corresponding webpage

Obtainment of the Campaign Main Prizes - iPad, iPhone, Samsung and Samsung Galaxy Tab

An account with the last 5 digits coinciding with Device number (the last 5 digits of 5 major currency rates) is considered to be winning

Campaign results are published during 7 days after the Campaign and all necessary checkings are completed

The Campaign main prizes can be delivered to any part of the world

Đăng ký
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về cách cải thiện các cuộc thi và chiến dịch của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua [email protected].

Nguyên tắc hình thành số Thiết bị.

ABCDE
EUR/USD -X.XXAX
GBP/USD -X.XXXB
USD/JPY -  XX.XC
USD/CHF -X.XXXD
USD/CAD -X.XXXE
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.