empty
 
 

กฎของแคมเปญ"เดอะ ฟาสท์ริด ฟรอม เดอะ เบสท์ โบรเกอร์ (Fast Ride with the Best Broker)"

1. บทบัญญัติทั่วไป

  • 1.1 หัวข้อของแคมเปญ - "เดอะ ฟาสท์ริด ฟรอม เดอะ เบสท์ โบรเกอร์ (Fast Ride with the Best Broker)" (ต่อไปนี้ - แคมเปญ).
  • 1.2 แคมเปญจัดขึ้นโดยกลุ่ม บริษัท InstaFintech (ต่อไปนี้ - ออแกไนเซอร์).
  • 1.3 แคมเปญต่อไปนี้จะมีขึ้น:
   • ภาพ Lotus Evora;
   • ภาพของขวัญ.
  • 1.4 แคมเปญจะดำเนินการจากวันที่ 1 มิถุนายน, 2010 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม, 2012 (เรียกว่า - ช่วงเวลาของแคมเปญ).
  • 1.4.1. การประกวดรถยนต์ Lotus Evora จะดำเนินการจากวันที่ 1 มิถุนายน, 2010 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม, 2012
  • 1.5. การลงทะเบียนสำหรับแคมเปญจบลงก่อน 1 ชั่วโมงหมายเลขโลตัส (Lotus number) จะถูกกำหนด.

2. การเข้าร่วมแคมเปญ

  • 2.1. ลูกค้าจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี บริบูรณ์ที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัท InstaForex (เรียกว่า - ผู้เข้าร่วม) อาจจะมีส่วนร่วมในแคมเปญ.
  • 2.2. เพื่อเข้าร่วมในแคมเปญ, เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องฝากเงินอย่างน้อย 1000 USD เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายจริงกับบริษัท InstaForex ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญและลงทะเบียนใน www.instaforex.com. ด้วยเงินฝากเพียงเล็กน้อยเพื่อบัตร InstaForex Club ที่มีมูลค่า 500 USD.
  • 2.3. ผู้เข้าร่วมมีสิทธิที่จะลงทะเบียนมากกว่า 1 บัญชีสำหรับแคมเปญเพื่อโอกาสในชัยชนะ. อย่างไรก็ตาม, ในกรณีที่ผู้จัดแคมเปญตรวจพบว่ามีมากกว่า 100 บัญชีที่จดทะเบียนโดยคนๆ เดียว, ผู้จัดแคมเปญขอสงวนสิทธิ์ในการลดจำนวนบัญชีลงเหลือ 100 บัญชี.
  • 2.4. บางบัญชีพบว่า: A - B + C > 100000 USD, A คือผลรวมของเงินฝากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน, B คือผลรวมของเงินถอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน, C คือผลลัพธ์ของการซื้อขาย, สามารถมีส่วนร่วมในแคมเปญนี้.

3. ข้อกำหนดของการซื้อขาย

  • 3.1. คำสั่งซื้อทั้งหมดที่เปิดไว้ที่ไม่ใช่ราคาตลาดให้ยกเลิก.
  • 3.2. ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีกลยุทธ์ในการซื้อขายโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ.
  • 3.3. ผู้เข้าร่วมสามารถเปลี่ยนประเภทบัญชีการซื้อขายได้โดยติดต่อกับฝ่ายสนับสนุน.
  • 3.4. ข้อกำหนดการเทรดอื่นๆ สำหรับบัญชีผู้เข้าร่วมแคมเปญมีความคล้ายคลึงกับบัญชีการซื้อขายจริงของบริษัท InstaForex.

4. การกำหนดผู้ชนะ

4.1. การกำหนดผู้ชนะได้รับรถยนต์สปอร์ต Lotus Evora (เรียกว่า - ผู้ชนะแคมเปญ).

  • 4.1.1. ผู้ชนะจะถูกกำหนดโดยรูปแบบดังต่อไปนี้: เลข 5 หลักสุดท้ายของบัญชีผู้ใช้ (ไม่ว่าจะเป็น 5 หลัก, 6 หลักหรือ 7 หลักก็ตาม). ถ้าตัวเลข 5 หลักเหล่านี้ตรงกับหมายเลขโลตัส (Lotus number), จากนั้นเจ้าของบัญชีนี้จะกลายเป็นผู้ชนะเลิศได้รับรถยนต์สปอร์ต Lotus Evora.
  • 4.1.2. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินที่ปิดตลาดจะดำเนินการในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม, 2012 เวลา 23:59:
   • หลักแรกของหมายเลขโลตัส (Lotus number) - หลักสุดท้ายของอัตรา EUR/USD
   • หลักที่สองของหมายเลขโลตัส (Lotus number) - หลักสุดท้ายของอัตรา GBP/USD rate
   • หลักที่สามของหมายเลขโลตัส (Lotus number) - หลักสุดท้ายของอัตรา USD/JPY rate
   • หลักที่สี่ของหมายเลขโลตัส (Lotus number) - หลักสุดท้ายของอัตรา USD/CHF rate
   • หลักที่ห้าของหมายเลขโลตัส (Lotus number) - หลักสุดท้ายของอัตรา USD/CAD rate
  • 4.1.3. หากไม่มีบัญชีผู้เข้าร่วมแคมเปญตรงกับหมายเลขโลตัส (Lotus number), ให้ดำเนินการพิจารณาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว. ผู้ชนะจะถูกเลือกบนหลักการของฝากเงินที่มากที่สุดคำนวณได้จากสูตร: A - B + C.
  • 4.1.4. หากหมายเลขโลตัส (Lotus number) ที่ถูกสร้างขึ้นดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับเลขบัญชี 5 หลัก, เลขบัญชีที่มี 6 หลักให้ยกเว้นหลักแรกและเลขบัญชีที่มี 7 หลักยกเว้น 2 หลักแรก, เงินรางวัลหลัก - รถยนต์ Lotus Elise จะมอบให้แก่ผู้ที่ถือบัญชีที่มียอดคงเหลือมากที่สุด. ยอดคงเหลือที่มากที่สุดจะถูกกำหนดโดยสูตรต่อไปนี้: A - B + C.

5. การประกาศผล

  • 5.1. สถิติของประเทศและภูมิภาคในการลงทะเบียนการเข้าถึงของสาธารณชน.
  • 5.2. ผลของการแข่งขันมีการประกาศในช่วง 7 วันหลังจากการแข่งขันและการตรวจสอบในสิ่งที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์.
  • 5.3. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่วงเวลาของการประกาศผล "ทุกๆ รางวัลของผู้เข้าร่วม " ที่เกิดขึ้นในแคมเปญ.
  • 5.4. ผลลัพธ์ของแคมเปญและรายงานเกี่ยวกับพิธีมอบรางวัลจะมีอยู่ในเว็บไซต์ www.instaforex.com และในบางรายการโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์มวลชน.

6. การรับรางวัล

6.1. บทบัญญัติทั่วไป

  • 6.1.1. 20 วันหลังจากแคมเปญและประกาศผลรางวัล, ผู้ชนะและผู้จัดจะมีการประสานงานกัน, เวลาและสถานที่สำหรับการรับรางวัลทางโทรศัพท์.
  • 6.1.2. เร็วที่สุดเท่าที่จะพบบัญชีซื้อขายของผู้ชนะ, ผู้จัดจะตรวจสอบข้อมูลของผู้เข้าร่วมและการเข้าร่วมแคมเปญของเขามีความถูกต้องตามกฎหมาย, ตามวรรค 2.1 - 2.3 ของระเบียบนี้. ในกรณีที่ข้อมูลบางอย่างเปลี่ยนจากความจริงหรือผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิในแคมเปญ, การกระทำนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง.
  • 6.1.3. กรณีขั้นตอนการรับรางวัล (ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุและอื่นๆ.) กระทำละเมิดโดยผู้ชนะ, ผู้จัดสามารถสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล.

6.2. รางวัลหลักของแคมเปญ

  • 6.2.1. รถยนต์สปอร์ต Lotus Evora สามารถหาได้จากผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวของตัวแทนบริษัทในสหพันธรัฐรัสเซีย (คาลินินกราด, มอสโกหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิก) หรือสามารถส่งไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของโลกก็ได้ตามความต้องการของผู้ชนะ.
  • 6.2.2. รางวัลจะถูกส่งไปยังผู้ชนะเท่านั้น หลังจากตรวจสอบบัตรประจำตัวและการลงนามรับรองการยอมรับที่มีข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อเต็ม, วันเกิด, ข้อมูลบัตรประจำตัว, หมายเลขโทรศัพท์พร้อมกับรหัสประเทศ. ในกรณีที่ผู้ชนะไม่ได้ให้ข้อมูลนี้, ผู้จัดสามารถสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล.
  • 6.2.3. ในกรณีที่ผู้ชนะแคมเปญไม่สามารถมารับรางวัลได้, ตามข้อตกลงที่สามารถสรุปได้สำหรับบุคคลอื่นโดยอาศัยอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ.
  • 6.2.4. ช่วงเวลาของการรับรางวัลผู้เข้าร่วมแคมเปญจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายภาษีและค่าอื่นๆ ที่กำหนดโดยรัฐบาล.
  • 6.2.5. บริษัท InstaForex เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการขนส่งรถยนต์จากสำนักงานใหญ่ในคาลินินกราด, สหพันธรัฐรัสเซีย. อย่างไรก็ตาม, ผู้ชนะเลิศจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ.
  • 6.2.6. การแลกเปลี่ยนรางวัลหลักของการแข่งขัน - รถยนต์สปอร์ต Lotus Evora ผู้ชนะสามารถเลือกเงินรางวัล - ในบัญชีซื้อขายจำนวน 100,000 USD. เงินเหล่านี้จะไม่สามารถถอนได้, แต่ 50% ของกำไรที่ทำได้จากเงินรางวัลสามารถถอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ใด ๆ.

7. บทบัญญัติสุดท้าย

  • 7.1. ผู้จัดจะต้องรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งหมดในแคมเปญและไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลกับบุคคลที่สาม.
  • 7.2. ในกรณีผู้เข้าร่วมชนะ, เขาต้องให้ความยินยอมดังต่อไปนี้:
   • สัมภาษณ์ทางวิทยุ, โทรทัศน์และสื่ออื่นๆ;
   • การใช้งานภาพของผู้ชนะ (รูปภาพและอื่นๆ) โดยผู้จัดสำหรับการโฆษณา;
   • ชื่อของผู้ชนะสามารถนำไปใช้สำหรับการโฆษณาโดยไม่มีการจ่ายเงินใดๆ;
   • ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของสื่อโฆษณาที่ทำในสอดคล้องกับรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด.
  • 7.3. ข้อพิพาทและความขัดแย้งทั้งหมดที่อาจปรากฏในแคมเปญและผลลัพธ์ของมันจะแก้ไขได้โดยการเจรจา.
  • 7.4. ผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญคือผู้ที่เห็นด้วยกับช่วงเวลาและเงื่อนไขของแคมเปญ.
  • 7.5. หากผู้ชนะเลิศในแคมเปญปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ, จะเป็นเหตุผลในการยกเลิกบัญชีของเขาจากรายการผู้เข้าร่วม.

8. ภาษา

  • 8.1. ภาษาของกฎระเบียบปัจจุบันคือภาษาอังกฤษ
  • 8.2. เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน ผู้จัดได้จัดทำกฎระเบียบในภาษาต่างๆที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ กฎที่เเปลเป็นเพียงเเค่การบอกกล่าวให้ทราบเท่านั้น
  • 8.3. หากภาษาที่แปลมีเนื้อหาต่างจากภาษาอังกฤษให้ยึดกฎที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นมาตราฐาน

หน้าเว็บหลักของแคมเปญ

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback