empty
 
 

Quy Tắc Cuộc Thi “Đua Tốc Độ Cùng Nhà Môi Giới Tốt Nhất”

1. Các Điều Khoản Chung

  • 1.1 Tên chiến dịch – “Đua Tốc Độ Cùng Nhà Môi Giới Tốt Nhất” - "Fast Ride with the Best Broker" (sau đây gọi là Chiến dịch).
  • 1.2 Chiến dịch được tổ chức bởi Tập đoàn InstaFintech (sau đây gọi là Nhà tổ chức).
  • 1.3 Những giải thưởng sẽ được trao trong phạm vi Chiến dịch:
   • Lotus Evora;
   • Các phần quà chứng nhận.
  • 1.4 Chiến dịch diễn ra từ ngày 01 tháng Sáu năm 2010 đến ngày 25 tháng Năm năm 2012 (sau đây gọi là Thời gian chiến dịch).
  • 1.4.1. Cuộc thi giành Lotus Evora diễn ra từ ngày 01 tháng Sáu năm 2010 đến ngày 25 tháng Năm năm 2012.
  • 1.5. Thời gian đăng ký tham gia cuộc thi kết thúc 1 giờ trước khi Số Lotus được ấn định.

2. Thành Viên Tham Gia Chiến DịchCampaign Participants

  • 2.1. Chỉ những khách hàng trên 18 tuổi và có tài khoản giao dịch thật với Công ty InstaForex (sau đây gọi là Người tham gia) mới có thể tham gia vào Chiến dịch.
  • 2.2. Để tham gia vào Chiến dịch, bạn cần nạp ít nhất 1000 USD vào tài khoản giao dịch thật với Công ty InstaForex trong suốt Thời gian chiến dịch và đăng ký trên website www.instaforex.com. Số tiền deposit tối thiểu cho thành viên Câu lạc bộ InstaForex là 500 USD.
  • 2.3. Người tham gia có quyền đăng ký nhiều hơn 01 tài khoản cho Chiến dịch để tăng khả năng chiến thắng. Tuy nhiên, trong trường hợp Ban Quản Trị Cuộc Thi phát hiện thấy có hơn 100 tài khoản được đăng ký bởi 1 người thì Công ty có quyền giảm số tài khoản xuống con số 100.
  • 2.4. Bất cứ tài khoản nào thỏa mãn yêu cầu: A - B + C > 1000,00 USD, trong đó A là tổng số tiền deposit từ ngày 01 tháng Sáu, B là tổng số tiền rút ra từ ngày 01 tháng Sáu, C là kết quả giao dịch, đều có thể tham gia vào Chiến dịch này.

3. Các Điều Khoản Giao Dịch

  • 3.1. Tất cả những lệnh được vào ở mức giá phi thị trường đều bị hủy.
  • 3.2. Người tham gia có thể sử dụng Chuyên Gia Cố Vấn hoặc bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
  • 3.3. Người tham gia có thể thay đổi loại tài khoản giao dịch bất cứ lúc nào sang không phí Swap (hoặc ngược lại) bằng cách liên hệ với Phòng Hỗ Trợ Khách Hàng.
  • 3.4. Các điều khoản giao dịch khác cho người sử dụng tài khoản của Chiến dịch giống với các điều khoản áp dụng cho các tài khoản giao dịch thật với Công ty InstaForex.

4. Quyết Định Người Chiến Thắng

4.1. Quyết định người chiến thắng Lotus Evora (sau đây gọi là Người chiến thắng Chiến dịch).

  • 4.1.1. Người chiến thắng sẽ được quyết định theo nguyên tắc sau: sử dụng 5 chữ số cuối cùng của tài khoản (tài khoản có thể có 5, 6 hoặc 7 chữ số). Nếu 5 chữ số này trùng với Số Lotus thì chủ tài khoản này sẽ trở thành Người chiến thắng Lotus Evora.
  • 4.1.2. Chốt tỷ giá đóng cửa thị trường các cặp tiền tệ sau đây ở sẽ được thực hiện vào 23:59 thứ Sáu ngày 25 tháng Năm năm 2012:
   • Chữ số đầu tiên của Số Lotus – chữ số cuối cùng của tỷ giá cặp EUR/USD
   • Chữ số thứ hai của Số Lotus – chữ số cuối cùng của tỷ giá cặp GBP/USD
   • Chữ số thứ ba của Số Lotus – chữ số cuối cùng của tỷ giá cặp USD/JPY
   • Chữ số thứ tư của Số Lotus – chữ số cuối cùng của tỷ giá cặp USD/CHF
   • Chữ số thứ năm của Số Lotus – chữ số cuối cùng của tỷ giá cặp USD/CAD
  • 4.1.3. Nếu một tài khoản không tham gia chiến dịch có số trùng với Số Lotus được tạo ra thì chủ tài khoản sau đó sẽ là Người chiến thắng. Người chiến thắng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc tính số tiền deposit lớn nhất theo công thức: A - B + C.
  • 4.1.4. Nếu Số Lotus được tạo ra theo cách trên đây trùng khớp với một tài khoản 5 chữ số, một tài khoản sáu chữ số trừ chữ số đầu tiên và một tài khoản 7 chữ số trừ hai chữ số đầu tiên thì giải thưởng Lotus Elise sẽ được trao cho chủ tài khoản có số cân đối lớn nhất. Số cân đối lớn nhất được quyết định dựa trên công thức: A - B + C.

5. Công Bố Kết Quả

  • 5.1. Thống kê về quốc gia và vùng đăng ký sẽ được công bố công khai.
  • 5.2. Kết quả Chiến dịch được công bố trong vòng 7 ngày sau khi Chiến dịch kết thúc và tất cả các xác minh cần thiết khác được hoàn thành.
  • 5.3. Nhà tổ chức có quyền đặt câu công bố kết quả là "Prize to Every Hundredth Participant – Giải Thưởng Cho Mỗi Một Trăm Người Tham Gia" trong thời gian diễn ra chiến dịch.
  • 5.4. Kết quả Chiến dịch và tường thuật lễ trao giải sẽ được công bố trên website www.instaforex.com cũng như một số kênh TV và phương tiện truyền thông khác.

6. Nhận Giải

6.1. Các Điều Khoản Chung

  • 6.1.1. Trong vòng 20 ngày sau khi Chiến dịch và kết quả giải thưởng được công bố, Người chiến thắng và Nhà tổ chức sẽ trao đổi về ngày, giời và địa điểm trao giải qua điện thoại.
  • 6.1.2. Ngay khi tìm ra tài khoản chiến thắng, Nhà tổ chức sẽ kiểm tra thông tin và tính hợp pháp của Người tham gia Chiến dịch theo điều khoản 2.1. – 2.3. của Bản Quy Tắc này. Trong trường hợp phát hiện thấy dữ liệu không đúng hoặc Người tham gia không có quyền tham gia Chiến dịch thì kết quả trao giải được coi như không hợp lệ.
  • 6.1.3. Nếu Người chiến thắng không tuân thủ đúng thủ tục nhận giải (thiếu chứng minh thư, chứng minh thư hết hạn,…) thì Nhà tổ chức có quyền không trao giải.

6.2. Trao Giải Thưởng Của Chiến Dịch - Lotus Evora

  • 6.2.1. Lotus Evora có thể được trao cho Người chiến thắng tại một trong những văn phòng đại diện của công ty tại Liên Bang Nga (Kaliningrad, Moscow hoặc Saint Petersburg) hoặc được vận chuyển tới các nơi khách trên thế giới tùy theo mong muốn của Người chiến thắng.
  • 6.2.2. Giải thưởng chỉ được trao cho Người chiến thắng sau khi Nhà tổ chức kiểm tra chứng minh thư và Người chiến thắng ký vào Giấy Biên Nhận (Acceptance Certificate) bao gồm các thông tin sau: Tên đầy đủ, ngày sinh, dữ liệu chứng minh thư, số điện thoại liên hệ với mã quốc gia và thành phố. Trong trường hợp Người chiến thắng không cung cấp những thông tin này, Nhà tổ chức có quyền không trao giải cho Ngườ chiến thắng.
  • 6.2.3. Trong trường hợp Người chiến thắng Chiến dịch không có khả năng nhận giải thì có thể ủy quyền cho một người khác bằng hợp đồng thỏa thuận với sự tham gia giúp đỡ của luật sư.
  • 6.2.4. Kể từ thời điểm nhận giải, Người tham gia Chiến dịch có trách nhiệm chi trả tiền thuế và các khoản phí bắt buộc khác theo qui định của Chính phủ.
  • 6.2.5. Công ty InstaForex có trách nhiệm vận chuyển xe từ trụ sở công ty tại Kalingrad, Liên Bang Nga. Tuy nhiên, Người chiến thắng có trách nhiệm trả tiền thuế và phí hải quan.
  • 6.2.6. Thay vì giải thưởng của Chiến dịch là xe Lotus Evora, Người chiến thắng còn có một lựa chọn thay thế khác là một tài khoản giao dịch 100 000 USD. Khoản tiền này sẽ không rút được NHƯNG 50% lợi nhuận thu được có thể rút được rút ra không giới hạn.

7. Điều Khoản Cuối Cùng

  • 7.1. Nhà tổ chức đảm bảo an ninh dữ liệu liên quan tới Chiến dịch để ngăn chặn sự thâm nhập trái phép và không được quyền cung cấp thông tin cho bên thứ ba.
  • 7.2. Trong trường hợp một Người tham gia chiến thắng, anh ta chấp thuận những điều sau:
   • Phỏng vấn với đài, TV và các phương tiện truyền thông khác;
   • Nhà tổ chức sử dụng hình của Người chiến thắng (ảnh) cho các tài liệu quảng cáo;
   • Nhà tổ chức có thể sử dụng tên Người chiến thắng mà không phải trả bất cứ loại phí nào;
   • Tất cả các tài liệu quảng cáo thỏa mãn các điều kiện trên đây đều thuộc bản quyền của Nhà tổ chức.
  • 7.3. Tất cả các tranh cãi và bất đồng liên quan tới Chiến dịch và kết quả Chiến dịch được giải quyết thông qua thương lượng.
  • 7.4. Tham gia vào Chiến dịch có nghĩa là hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của Chiến dịch.
  • 7.5. Nếu Người chiến thắng Chiến dịch không tuân thủ các qui tắc thì đây sẽ là lý do để Nhà tổ chức loại tên người đó ra khỏi danh sách thành viên tham gia.

8. Ngôn ngữ

  • 8.1. Ngôn ngữ của những thể lệ hiện tại là tiếng Anh.
  • 8.2. Để thuận tiện cho người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp những thể bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ra. Bản thể lệ được dịch thuật đơn thuần chỉ mang tính thông tin.
  • 8.3. Trong trường hợp nhiều bản dịch khác nhau và thể lệ bằng tiếng Anh, thể lệ tiếng Anh được xem là tiêu chuẩn tham khảo ưu tiên.

Trang chủ cuộc thi

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback