empty
 
 

เเคมเปญ Don't dream it, win it! Jaguar F-Type from InstaForex

1. ข้อกำหนดทั่วไป

  • 1.1 ชื่อของเเคมเปญนี้คือ "Don't dream it, win it! Jaguar F-Type from InstaForex" (ในที่นี้คือ เเคมเปญ)
  • 1.2 เเคมเปญนี้จัดขึ้นโดย กลุ่มบริษัท InstaFintech (ในที่นี้คือผู้จัด)
  • 1.3 รางวัลหลักของเเคมเปญคือ Jaguar F-Type
  • 1.4 Tเเคมเปญจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2014 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2016 (ในที่นี้คือช่วงเวลาการจัดเเคมเปญ)
   • 1.4.1 จะเเจก Jaguar F-Type ตั้งเเต่ันที่ 27 ตุลาคม 2014 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2016

2. ผู้เข้าร่วมเเคมเปญ

  • 2.1 ลูกค้าของ InstaForex ที่อายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์สามารถเข้าร่วมเเคมเปญนี้ได้ (ในที่นี้คือผู้เข้าร่วม)
  • 2.2 ในการเข้าร่วมเเคมเปญ ผู้เข้าร่วมต้องฝากเงินเข้าบัญชีเทรด live ของ InstaForex ของพวกเขาอย่างน้อย $1,500 ภายในช่วงเวลาการจัดเเคมเปญเเละลงทะเบียนที่ www.instaforex.com ในการลงทะเบียนเเคมเปญ สมาชิก InstaForex Club ต้องฝากเงินอย่างน้อย $1,000
  • 2.3 ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนเเคมเปญได้หลายบัญชี เพื่อเพิ่มโอกาส เเต่หากมีบัญชีเกิน 100บัญชีที่ลงทะเบียนในเเคมเปญนี้ ผู้จัดการเเข่งขันเเละเเคมเปญชอสงวนสิทธิ์ลดจำนวนลงมาเเค่ที่ 100
  • 2.4 เเคมเปญนี้มีให้สำหรับบัญชีเทรด live ที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ : A - B + C > 1500.00 USD ซึ่ง A คือจำนวนเงินฝากทั้งหมดตั้งเเต่วันที่ 27ตุลาคม 2014 B - คือจำนวนที่ถอนตั้งเเต่วันที่ 27 ตุลาคม 2014 และ C คือผลการเทรด ในกรณีที่ С<0 เงื่อนไขจะกลายเป็น А - В > $1500.00 สำหรับผู้ถือบัตร สมาชิก InstaForex บัญชีต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ : A - B + C > $1000.00 ซึ่ง A คือจำนวนเงินฝากตั้งเเต่วันที่ 27 ตุลาคม 2014 และ B คือจำนวนที่ถอนออกตั้งเเต่วันที่ 27 ตุลาคม 2014 และ C คือผลการเทรด ในกรณีที่ С<0 เงื่อไขจะเป็นดังนี้ : А - В > $1000.00

3.เงื่อนไขในการเทรด

  • 3.1 ตำแหน่งการเทรดทั้งหมดที่เปิดในราคา non-market จะถูกยกเลิก
  • 3.2 ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ expert advisors และกลยุทธ์ในการเทรดใดๆก็ได้
  • 3.3 ผู้เข้าร่วมสามารถเปลี่ยนแปลงประเภทของบัญชีเทรดเป็น Swap-free (หรือกลับกัน) ได้โดยติดต่อที่แผนกสนับสนุนลูกค้า
  • 3.4 เงื่อนไขการเทรดที่เหลือเหมือนกับข้อกำหนดบัญชีเทรด liveของ InstaForex

4. การตัดสินผู้ชนะ

  • 4.1 การตัดสินผู้ชนะของ "Don't dream it, win it! Jaguar F-Type from InstaForex" (ในที่นี้คือผุ้ชนะ)
   • 4.1.1 ผู้ชนะจะถูกตัดสินจากหมายเลข 5 ตัวสุดท้ายของบัญชีเทรด (ไม่ว่าจะมี 5, 6 หรือ 7 หมายเลขก็ตาม) หากหมายเลข 5 ตัวนี้ใกล้เคียงกับ Jaguar number เจ้าของหมายเลขบัญชีจะได้เป็นเจ้าของ Jaguar F-Type
   • 4.1.2 ณเวลา 23:59 น. ของวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 เรทที่ตลาดปิดจะถูกกำหนด :
    • หมายเลข Jaguar number หมายเลขแรก = ตัวเลขตัวสุดท้าของเรท EURUSD ที่ปิด
    • หมายเลข Jaguar number หมายเลขที่สอง = ตัวเลขตัวสุดท้าของเรท GBPUSD ที่ปิด
    • หมายเลข Jaguar number หมายเลขที่สาม = ตัวเลขตัวสุดท้าของเรทUSDJPY ที่ปิด
    • หมายเลข Jaguar number หมายเลขที่สี่ = ตัวเลขตัวสุดท้าของเรท USDCHF ที่ปิด
    • หมายเลข Jaguar number หมายเลขที่ห้า = ตัวเลขตัวสุดท้าของเรท USDCAD ที่ปิด
   • 4.1.3 ในกรณีที่หมายเลขบัญชีใกล้เคียงกับ Jaguar ไม่ได้ลงทะเบียนในเเคมเปญนี้ บัญชีเลขก่อนหน้าหรือเลขตามหลังจะถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะ ผู้ชนะจะถูกเลือกจากจำนวนเงินฝากที่สูงที่สุดคำนวณด้วยวิธีนี้ : A - B + C
   • 4.1.4 หากมีบัญชีหลายบัญชีใกล้เคียงกับ Jaguar number - ตัวเลขบัญชี 5 ตัว ของบัญชีหกตัวและเลขบัญชีเจ็ดตัว - รางวัลจะถูกมอบให้กับเจ้าของบัญชีที่มีเงินฝากสูงสุด เงินฝากสูงสุดตัดสินจาสูตรดังนี้ : A - B + C

5. การประกาศผล

  • 5.1 ข้อมูลที่อยู่อาศัยของผู้เข้าร่วมอาจถูกเปิดเผย
  • 5.2 ผลของเเคมเปญจะถุกประกาศภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดแคมเปญเมื่อการสืบสวนทั้งหมดเสร็จสิ้น
  • 5.3 ผลของเเคมเปญเเละรูปจากพิธีมอบรางวัลจะถูกเผยเเพร่ที่ www.instaforex.com และใน TV รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์

6. การรับรางวัล

  • 6.1.ข้อกำหนดทั่วไป
   • 6.1.1 ภายใน 20 วันหลังประกาศผลเเคมเปญผู้ชนะเเละผู้จัดจะหาวัน เวลาเเละสถานที่ในการมอบรางวัลร่วมกันทางโทรศัพท์
   • 6.1.2 หลังจากมีการตัดสินบัญชีที่ชนะเเล้ว ผู้จัดตรวจสอบข้อมูลของผู้ชนะและความถูกต้องในการเข้าร่วมแคมเปญตามย่อหน้าที่ 2.1. - 2.3. ในที่นี้ หากมีข้อมูลเท็จหรือผุ้ชนะไม่มีสิทธฺ์ถูกต้องในการเข้าร่วมเเคมเปญ ผลเเคมเปญจะถือเป็นโฆษะ
   • 6.1.3 ในกรณีที่ผู้ชนะละเมิดกระบวนการมอบรางวัล (ไม่มี ID, ID หมดอายุ และอื่นๆ) ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัล
  • 6.2 การนำเสนอ Jaguar F-Type
   • 6.2.1 สามารถรับ Jaguar F-Type ได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทใน Kaliningrad (สหพันธรัฐรัสเซีย) หรือมอสโก (สหพันธรัฐรัสเซีย) หรือที่ใดก็ตามในโลกตามการตกลงของผู้ชนะ
   • 6.2.2 สิทธิในการมอบความเป็นเจ้าของ Jaguar F-Type ให้กับลูกค้าเกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบ ID เเละลงนามในใบรับ ใบรับต้องรวม : ชื่อนามสกุล วันที่ ข้อมูลID เบอร์โทรศัพท์พร้อมรหัสเมือง ในกรณีที่ผู้ชนะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการไม่มอบรางวัล
   • 6.2.3 ในกรณีที่ผู้ชนะเเคมเปญไม่สามารถรับรองวัลได้ สัญญาอาจจะได้ข้อสรุปกับบุคคลอื่นบนพื้นฐานของหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้ชนะ
   • 6.2.4 หลังพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเเคมเปญต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีและค่าใช้จ่ายพื้นฐานอื่นๆที่รัฐบาลกำหนด
   • 6.2.5 InstaForex รับผิดชอบขนส่งรถไปยังประเทศที่ผู้ชนะพักอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามผู้ชนะต้องรับผิดชอบจ่ายภาษีเเละค่าธรรมเนียมศุลกากร
   • 6.2.6 ผู้ชนะมีสิทธิที่จะได้รับ $130,000 เข้าบัญชีแทนรถยนต์ บัญชีที่มีลักษณะพิเศษ:
    • เงินฝากเริ่มต้นที่ $130,000 จะถูกฝากเข้าบัญชีเทรดหลังจากบัญชีของผู้ชนะผ่านการตรวจสอบระดับที่สองเเล้วเท่านั้น ;
    • เงินฝากเริ่มต้นที่ $130,000 ไม่สามารถถอนออกได้ เเต่กำไร 50% ที่ได้รับจาก $130,000 สามารถถอนออกได้โดยไม่มีข้อกำหนด ;
    • เทรดที่เปิดมากที่สุดต้องไม่เกิร 10 เทรดของปริมาณรวมไม่เกิน 600;
    • ปริมาณเทรดขั้นต่ำคือ 6 ล็อต;
    • ผู้ชนะถูกห้ามไม่ให้ใช้กลยุทธ์การเทรดที่รวมถึงการเปิดเทรดทิศทางเดียวเป็นครั้งคราวของปริมาณสูงสุดหรือการสร้างเทรดดังกล่าวโดยการเปิดตำแหน่งทิศทางเดียวหลายตำแหน่ง;
    • กำไรที่สามารถถอนจากบัญชีเทรดสูงสุดเท่ากับมูลค่ารางวัลรวมสองเท่า

7. ข้อกำหนดสุดท้าย

  • 7.1 ผู้จัดมีมาตราการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเเคมเปญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆกับบุคคลที่สาม
  • 7.2 การลงทะเบียนในกรณีที่ชนะหมายถึงผู้เข้าร่วมต้องยอม :
   • ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ ;
   • ให้ผู้จัดใช้รูป(รุปและอื่นๆ ) เพื่อการโฆษณา;
   • ให้ผู้จัดใช้ชื่อเพื่อการโฆษณาโดยไม่ต้องชำระค่าใดๆเพิ่มเติม ;
   • ลิขสิทธิ์ของสื่อโฆษณาที่ใช้จากสิ่งที่กล่าวถึงด้านบนเป็นสิทธิ์ของผู้จัด
  • 7.3 ข้อพิพาทเเละข้อโต้เเย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเเคมเปญเเละผลของเเคมเปญจะเเก้ด้วยการเจรจาต่อรอง
  • 7.4 การลงทะเบียนสำหรับเเคมเปญหมายถึงเข้าใจและยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไข
  • 7.5 หากผู้ชนะปฏิเสธที่จะทำตามกฎ การเข้าร่วมของเขาจะถูกยกเลิก

8.ภาษา

  • 8.1. ภาาาในกฎปัจจุบันคือภาษาอังกฤษ.
  • 8.2. เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วม ผู้จัดได้จัดทำกฎภาษาอื่นๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ กฎที่เเปลเป็นเพียงการบอกกล่าวเท่านั้น
  • 8.3. ในกรณีที่เกิดความเเตกต่างระหว่างกฎที่เเปลเเละภาษาอังกฤษ ให้ยึดภาษาอังกฤษเป็นมาตราฐาน

หน้าเว็บเเคมเปญ

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.