empty
 
 

Đừng chỉ mơ ước, mà hãy giành chiến thắng! Jaguar F-Type từ InstaForex

1. Các điều khoản chung

  • 1.1 Tên chiến dịch là "Đừng chỉ mơ ước, mà hãy giành chiến thắng! Jaguar F-Type từ InstaForex" (dưới đây là Chiến dịch).
  • 1.2 Chiến dịch được tổ chức bởi Tập đoàn InstaFintech (dưới đây là Ban tổ chức).
  • 1.3 Giải thưởng chính của Chiến dịch là Jaguar F-Type.
  • 1.4 Chiến dịch được tổ chức từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2016 (dưới đây là thời gian Chiến dịch).
   • 1.4.1 Jaguar F-Type được xổ số trúng thưởng từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2016.

2. Người tham gia Chiến dịch

  • 2.1 Các khách hàng của InstaForex tuổi từ 18 trở lên có thể tham gia Chiến dịch (dưới đây là Người tham gia).
  • 2.2 Để tham gia Chiến dịch, những người tham gia sẽ bổ sung thêm vào các tài khoản giao dịch trực tiếp InstaForex của họ với ít nhất là $1.500 trong thời gian diễn ra Chiến dịch và đăng ký tại www.instaforex.com. Để đăng ký tham gia Chiến dịch, các thành viên câu lạc bộ InstaForex sẽ ký quỹ tối thiểu là $1.000.
  • 2.3 Người tham gia có thể sử dụng nhiều tài khoản giao dịch để đăng ký tham gia Chiến dịch và gia tăng các cơ hội của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp hơn 100 tài khoản được đăng ký cho Chiến dịch, Ban quản trị Cuộc thi và Chiến dịch có quyền giảm xuống con số 100.
  • 2.4 Chiến dịch dành cho bất kỳ tài khoản giao dịch thỏa mãn yêu cầu sau đây: A - B + C > 1500.00 USD, trong đó A là tổng số tiền được ký quỹ từ ngày 27/10/2014, B - số tiền được rút từ ngày 27/10/2014, và C là kết quả giao dịch. Trường hợp С<0, điều kiện đơn giản hoá thành А - В > $1500.00. Đối với người sở hữu thẻ câu lạc bộ InstaForex, tài khoản phải đáp ứng điều kiện sau: A - B + C > $1000.00, trong đó A là tổng số tiền được ký quỹ từ ngày 27/10/2014, B - số tiền được rút từ ngày 27/10/2014, và C là kết quả giao dịch. Trường hợp С<0, điều kiện là như sau: А - В > $1000.00.

3. Điều kiện giao dịch

  • 3.1 Tất cả các vị trí giao dịch được mở tại mức giá phi thị trường sẽ bị hủy bỏ.
  • 3.2 Người tham gia có thể tận dụng bất kỳ các chuyên gia cố vấn và các chiến lược giao dịch.
  • 3.3 Người tham gia có thể thay đổi loại tài khoản giao dịch của mình thành miễn phí phí qua đêm (hay ngược lại) bằng cách liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.
  • 3.4 Các điều kiện giao dịch còn lại tương tự với những điều kiện quản lý các tài khoản giao dịch trực tiếp với InstaForex.

4. Quyết định Người chiến thắng

  • 4.1 Quyết định người chiến thắng Chiến dịch Đừng chỉ mơ ước, mà hãy giành chiến thắng! Jaguar F-Type từ InstaForex (dưới đây là Người chiến thắng).
   • 4.1.1 Người chiến thắng sẽ được quyết định trên cơ sở 5 chữ số cuối của tài khoản giao dịch (bất kể nó bao gồm 5, 6 hay 7 chữ số). Nếu 5 chữ số này trùng với số Jaguar, chủ sở hữu sẽ được công bố là chủ nhân của Jaguar F-Type.
   • 4.1.2 Vào lúc 23:59 ngày Chủ nhật,30/10/2016, tỉ giá đóng cửa thị trường sẽ được định:
    • Chữ số Jaguar đầu tiên = chữ số cuối của tỉ giá đóng cửa EUR/USD
    • Chữ số Jaguar thứ hai = chữ số cuối của tỉ giá đóng cửa GBP/USD
    • Chữ số Jaguar thứ ba = chữ số cuối của tỉ giá đóng cửa USD/JPY
    • Chữ số Jaguar thứ tư = chữ số cuối của tỉ giá đóng cửa USD/CHF
    • Chữ số Jaguar thứ = chữ số cuối của tỉ giá đóng cửa USD/CAD
   • 4.1.3 Trong trường hợp số tài khoản trùng với số Jaguar không được đăng ký cho Chiến dịch, tài khoản trước hay sau sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Người chiến thắng được chọn dựa theo số tiền ký quỹ tối đa được tính như sau: A - B + C.
   • 4.1.4 Nếu có nhiều số tài khoản trùng với số Jaguar được tạo ra - tài khoản 5 chữ số, 5 chữ số cuối của tài khoản 6 chữ số, và 5 chữ số cuối của tài khoản 7 chữ số - hì giải thưởng chính sẽ được trao cho chủ sở hữu tài khoản với số tiền ký quỹ tối đa. Số tiền ký quỹ tối đa được quyết định trên cơ sở của công thức sau đây: A - B + C.

5. Công bố Kết quả

  • 5.1 Dữ liệu nơi cư trú của những người tham gia có thể được công bố.
  • 5.2 Kết quả Chiến dịch được công bố trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc, khi tất cả các kiểm tra hoàn tất.
  • 5.3 Kết quả Chiến dịch và hình ảnh của lễ trao giải sẽ được công bố tại www.instaforex.com và được phát hành trên một số đài truyền hình và các ấn phẩm in ấn.

6. Nhận Thưởng

  • 6.1. Các điều khoản chung.
   • 6.1.1 Trong vòng 20 ngày sau khi kết quả Chiến dịch được công bố, Người chiến thắng và Ban tổ chức sắp xếp ngày, giờ và địa điểm của lễ trao giải qua điện thoại.
   • 6.1.2 Sau khi tài khoản giao dịch chiến thắng được quyết định, Ban tổ chức kiểm tra thông tin về Người chiến thắng và sự tham gia hợp pháp của người đó trong chiến dịch theo mục 2.1. - 2.3. qui định. Nếu một số dữ liệu sai lệch hay Người chiến thắng đã không có quyền tham gia Chiến dịch, kết quả Chiến dịch được công bố không có hiệu lực.
   • 6.1.3 Trong trường hợp Người chiến thắng vi phạm trong quá trình nhận thưởng (không có ID, ID hết thời hạn hiệu lực, và v.v.) Ban tổ chức có quyền không trao giải cho Người chiến thắng.
  • 6.2 Trao giải Jaguar F-Type.
   • 6.2.1 Jaguar F-Type có thể được nhận tại các trụ sở chính của công ty tại Kaliningrad (Liên bang Nga) hay Matxcova (Liên bang Nga) hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới theo thỏa thuận với Người chiến thắng.
   • 6.2.2 Quyền sở hữu Jaguar F-Type chỉ được chuyển cho Người chiến thắng sau khi tính hiệu lực của ID được kiểm tra và Chứng nhận chấp thuận được ký kết. Chứng nhận chấp thuận sẽ bao gồm: họ tên đầy đủ, ngày, dữ liệu ID, số điện thoại với mã quốc gia và thành phố. Trong trường hợp Người chiến thắng không cung cấp đủ thông tin này, Ban tổ chức có quyền không trao giải cho Người chiến thắng.
   • 6.2.3 Trong trường hợp Người chiến thắng của Chiến dịch không thể đến nhận giải thưởng, hợp đồng có thể được ký kết với một người khác trên cơ sở giấy ủy quyền có chữ ký của Người chiến thắng.
   • 6.2.4 Sau lễ trao giải Người Chiến thắng chiến dịch chịu trách nhiệm trả các loại thuế và các thanh toán bắt buộc khác theo qui định của chính phủ.
   • 6.2.5 InstaForex có trách nhiệm giao xe hơi đến nơi ở của Người chiến thắng. Tuy nhiên, Người chiến thắng có trách nhiệm trả các loại thuế và phí hải quan.
   • 6.2.6 Người chiến thắng được quyền nhận tài khoản $130.000 thay vì chiếc xe hơi. Tài khoản có một số đặc điểm:
    • ký quỹ ban đầu với số tiền $130.000 chỉ được ghi có vào tài khoản giao dịch sau khi người chiến thắng nhận được sự xác nhận mức độ 2 cho tài khoản này;
    • ký quỹ ban đầu với số tiền $130.000 không thể rút ra. Tuy nhiên 50% lợi nhuận có được từ số tiền $130.000 có thể được rút mà không có các hạn chế;
    • Số lượng tối đa các giao dịch được mở sẽ không vượt quá 10 của tổng số lượng không vượt quá 600;
    • số lượng giao dịch tối thiểu là 6 lot;
    • những người chiến thắng đều bị cấm sử dụng các chiến lược giao dịch như vậy bao gồm việc mở các giao dịch theo một hướng duy nhất thường xuyên của khối lượng cao nhất hoặc hình thành các giao dịch như vậy bằng cách mở nhiều vị trí một hướng duy nhất;
    • số tiền lợi nhuận tối đa có thể rút từ một tài khoản giao dịch tương đương một số tiền gấp đôi số tiền thưởng.

7. Các điều khoản cuối

  • 7.1 Ban tổ chức có các biện pháp bảo vệ dữ liệu liên quan đến Chiến dịch chống lại việc truy cập trái phép và không được quyền cung cấp thông tin cho bên thứ ba.
  • 7.2 Sự thật của việc đăng ký tham gia chiến dịch trong trường hợp chiến thắng có nghĩa là Người tham gia đồng ý:
   • cuộc phỏng vấn bao gồm phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác;
   • sử dụng hình ảnh của anh ấy/cô ấy (hình ảnh, v.v.) cho việc quảng cáo;
   • sử dụng tên của anh ấy/cô ấy cho việc quảng cáo mà không phải chịu bất kỳ khoản thanh toán bổ sung nào;
   • bản quyền của các tài liệu quảng cáo được thực hiện để áp dụng cho các khoản được đề cập ở trên đều được Ban tổ chức lưu trữ.
  • 7.3 Tất cả các tranh chấp và bất đồng có thể xuất hiện trong lúc tổ chức chiến dịch và về kết quả sẽ được giải quyết thông qua đàm phán.
  • 7.4 Đăng ký tham gia chiến dịch có nghĩa là hiểu và đồng ý với các quy tắc và điều kiện của Chiến dịch.
  • 7.5 Nếu Người chiến thắng không tuân theo các quy tắc, việc tham gia của chủ thể sẽ bị hủy.

8. Ngôn ngữ.

  • 8.1. Ngôn ngữ của các qui tắc hiện tại là tiếng Anh.
  • 8.2. Để thuận tiện cho Người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp các quy tắc bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Bản dịch của các quy tắc chỉ đơn thuần là mang tính thông tin.
  • 8.3. Trong trường hợp có nhiều bản dịch khác nhau và các quy tắc bằng tiếng Anh thì các quy tắc bằng tiếng Anh được coi là một tiêu chuẩn tham khảo ưu tiên.

Trang chủ chiến dịch

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.