empty
 
 

กติกาสำหรับการแข่งขัน "Sports Lotus is Your Trade Bonus"

1. ข้อตกลงทั่วไป

 • 1.1. ชื่อแคมเปญ - "Sports Lotus is Your Trade Bonus" (ต่อจากนี้เรียกว่า - แคมเปญ)
 • 1.2. แคมเปญนี้จัดขึ้นโดย InstaFintech Group (ต่อจากนี้เรียกว่า - ผู้จัดงาน)
 • 1.3. ภายใต้แคมเปญนี้จะมีการจับรางวัลต่อไปนี้:
  • การจัดแสดง Lotus Evora;
  • การจัดแสดงของรางวัล
 • 1.4 แคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ปี 2012 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน ปี 2014 (ต่อจากนี้เรียกว่า - ระยะเวลาแคมเปญ).
  • 1.4.1. การแข่งขัน Lotus Evora เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ปี 2012 ถึงวันที 27 มิถุนายน ปี 2014
 • 1.5 การลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันสิ้นสุดลง 1 ชั่วโมงก่อน Lotus number จะถูกกำหนด

2. การเข้าร่วมแคมเปญ

 • 2.1. ลูกค้าซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น (อายุมากกว่า 18 ปี) ที่มีบัญชีเทรดด้วยเงินจริงกับ InstaForex Company (ต่อจากนี้เรียกว่า - ผู้เข้าร่วมแคมเปญ) สามารถเข้าร่วมในแคมเปญนี้ได้
 • 2.2. เพื่อให้สามารถเข้าร่วมในแคมเปญนี้ได้ คุณต้องฝากเงินขั้นต่ำจำนวน 1000 USD เข้าบัญชีเทรดด้วยเงินจริงกับ InstaForex Company ในช่วงระยะเวลาแคมเปญและลงทะเบียนที่ www.instaforex.com. จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกเท่ากับ USD 500
 • 2.3. ผู้เข้าร่วมแคมเปญมีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญได้มากกว่า 1 บัญชีเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ฝ่ายจัดการแข่งขันตรวจพบบัญชีเกินกว่า 100 บัญชีซึ่งลงทะเบียนโดยคนคนเดียว ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการลดจำนวนบัญชีให้เหลือ 100 บัญชี
 • 2.4. บัญชีใดๆที่ตรงตามข้อกำหนด: A - B + C > USD 1000, โดยที่ A คือ ผลรวมของเงินฝากตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน, B คือ ผลรวมของเงินที่ถอนตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน, C คือ ผลการเทรด, สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้

3. ข้อตกลงในการเทรด

 • 3.1. คำสั่งเทรดทั้งหมดซึ่งเปิด ณ ราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาดจะถูกยกเลิก
 • 3.2. ผู้เข้าร่วมแคมเปญสามารถใช้งาน Expert Advisors และกลยุทธ์การเทรดใดๆได้โดยไม่มีข้อจำกัด
 • 3.3. ผู้เข้าร่วมแคมเปญสามารถเปลี่ยนประเภทบัญชีเทรดเมื่อไรก็ได้ไปยังประเภท Swap ฟรี (และในทางกลับกัน) โดยติดต่อฝ่าย Support
 • 3.4. ข้อตกลงการเทรดอื่นสำหรับบัญชีของผู้เข้าร่วมแคมเปญคล้ายกับข้อตกลงสำหรับบัญชีเทรดด้วยเงินจริงกับ InstaForex Company.

4. การกำหนดผู้ชนะ

4.1. การกำหนดผู้ชนะรางวัล Lotus Evora (ต่อจากนี้เรียกว่า - ผู้ชนะแคมเปญ).

 • 4.1.1. ผู้ชนะแคมเปญได้รับการกำหนดโดยแผนดังต่อไปนี้: ใช้ตัวเลข 5 หลักสุดท้ายของบัญชี (ไม่ว่าจะเป็น 5 หลัก, 6 หลัก หรือ 7 หลัก) หากตัวเลข 5 หลักนี้ตรงกับ Lotus number เจ้าของบัญชีนี้ก็จะเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลรถยนต์สปร์ต Lotus Evora.
 • 4.1.2. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคู่เงินต่อไปนี้ ณ ราคาปิดของตลาดจะดำเนินการในวันพุธที่ 27 มิถุนายน ปี 2014 ณ เวลา 23:59:
  • ตัวเลขแรกของ Lotus number - ตัวเลขสุดท้ายของราคา EUR/USD
  • ตัวเลขที่สองของ Lotus number - ตัวเลขสุดท้ายของราคา GBP/USD
  • ตัวเลขที่สามของ Lotus number - ตัวเลขสุดท้ายของราคา USD/JPY
  • ตัวเลขที่สี่ของ Lotus number - ตัวเลขสุดท้ายของราคา USD/CHF
  • ตัวเลขที่ห้าของ Lotus number - ตัวเลขสุดท้ายของราคา USD/CAD
 • 4.1.3. หากหมายเลขบัญชีของผู้ไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญตรงกับ Lotus number บัญชีที่อยู่ก่อนหน้าจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ชนะ ผู้ชนะได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์เงินฝากสูงสุดซึ่งคำนวณโดยสูตร: A - B + C.
 • 4.1.4. หาก Lotus number ที่กำหนดโดยวิธีการข้างต้นตรงกับหมายเลขบัญชี 5 หลัก หมายเลขบัญชี 6 หลักโดยไม่รวมหมายเลขแรก และ หมายเลขบัญชี 7 หลักโดยไม่รวมสองหมายเลขแรก รางวัลใหญ่ - Lotus Elise จะมอบให้กับผู้ถือบัญชีที่มียอดเงินสูงสุด ยอดเงินสูงสุดคำนวณโดยสูตรต่อไปนี้: A - B + C.

5. การประกาศผล

 • 5.1. ข้อมูลสถิติของประเทศและภูมิภาคที่มีการลงทะเบียนสามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผย
 • 5.2. ผลรางวัลของแคมเปญจะมีการประกาศในระหว่างระยะเวลา 7 วันหลังจากแคมเปญสิ้นสุดและการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อย
 • 5.3. ผลรางวัลจากแคมเปญและพิธีมอบรางวัลสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ www.instaforex.com ทางโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์

6. การรับรางวัล

6.1. ข้อตกลงทั่วไป

 • 6.1.1. ภายใน 20 วันหลังจากแคมเปญและการประกาศผลการจับรางวัล ผู้ชนะและผู้จัดแคมเปญประสานงานกันทางโทรศัพท์ในเรื่องวัน เวลา และสถานที่เพื่อให้ผู้ชนะรับรางวัล
 • 6.1.2. ทันทีที่พบบัญชีเทรดที่ชนะรางวัล ผู้จัดแคมเปญจะตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมแคมเปญและความถูกต้องในการเข้าร่วมแคมเปญ ตามข้อ 2.1. - 2.3 ของข้อตกลงนี้ ในกรณีที่ข้อมูลบางอย่างมีความไม่ถูกต้อง หรือ ผู้เข้าร่วมแคมเปญไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญ การจับรางวัลถือว่าเป็นโมฆะ
 • 6.1.3. ในกรณีที่ผู้ชนะรางวัลไม่ปฏิบัติตามกระบวนการในการรับรางวัล (ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุในการบังคับใช้ เป็นต้น) ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัลให้

6.2. กระบวนการในการรับรางวัลใหญ่ของแคมเปญ - Lotus Evora

 • 6.2.1. ผู้ชนะรางวัลสามารถรับรางวัล Lotus Evora ได้ที่หนึ่งในสำนักงานตัวแทนของบริษัทในสหพันธรัฐรัสเซีย (เมือง Kaliningrad, Moscow หรือ Saint Petersburg) หรือสามารถส่งมอบรางวัลไปยังที่ใดก็ได้ในโลกตามความประสงค์ของผู้ชนะรางวัล
 • 6.2.2. รางวัลจะถูกส่งมอบให้กับผู้ชนะหลังจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนและการลงนามในเอกสารยืนยันการรับมอบซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้: ชื่อจริง วันเกิด ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อที่มีรหัสประเทศและรหัสเมือง ในกรณีที่ผู้ชนะรางวัลไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวนี้ ผู้จัดแคมเปญสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัลให้กับผู้ชนะ
 • 6.2.3. ในกรณีที่ผู้ชนะแคมเปญไม่สามารถรับรางวัลได้ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นโดยอาศัยอำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย
 • 6.2.4. นับตั้งแต่ขณะเวลาที่ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมแคมเปญต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องชำระซึ่งกำหนดโดยรัฐบาล
 • 6.2.5. InstaForex Company เป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งรถยนต์จากสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมือง Kaliningrad ประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ผู้ชนะรางวัลต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีและภาษีศุลกากร
 • 6.2.6. ในการแลกเปลี่ยนรางวัลใหญ่ของแคมเปญ - Lotus Evora ผู้ชนะรางวัลสามารถเลือกรางวัลทางเลือกได้ - บัญชีเทรดมูลค่า USD 100,000 ซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่สามารถถอนได้ แต่ 50% ของผลกำไรที่ได้รับจากเงินจำนวนดังกล่าวสามารถถอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ
  • The initial deposit in amount of $100,000 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.

7. ข้อตกลงสุดท้าย

 • 7.1. ผู้จัดแคมเปญดำเนินการด้านความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้ให้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตและผู้จัดแคมเปญไม่มีสิทธิ์ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก
 • 7.2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมแคมเปญชนะรางวัล เขาต้องให้ความยินยอมต่อไปนี้:
  • การสัมภาษณ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ
  • การใช้รูปของผู้ชนะรางวัล (รูปถ่าย เป็นต้น) โดยผู้จัดแคมเปญสำหรับสื่อโฆษณา
  • ชื่อผู้ชนะสามารถนำไปใช้ได้โดยผู้จัดแคมเปญเพื่อการโฆษณาโดยไม่ต้องจ่ายเงินพิเศษ;
  • ลิขสิทธิ์ในสื่อโฆษณาทั้งหมดซึ่งดำเนินการโดยสอดคล้องกับรายการที่กล่าวข้างต้นขอสงวนลิขสิทธิ์โดยผู้จัดแคมเปญ
 • 7.3. ข้อพิพาทและข้อขัดแย้งทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับแคมเปญและผลรางวัลยุติได้โดยการเจรจา
 • 7.4. การเข้าร่วมแคมเปญหมายถึงความจริงในการรับรู้และเห็นด้วยในข้อตกลงและเงื่อนไข
 • 7.5. หากผู้ชนะแคมเปญไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ มันสามารถใช้เป็นเหตุผลในการยกเลิกบัญชีของเขาจากรายชื่อผู้เข้าร่วมแคมเปญ

8. ภาษา

 • 8.1. ภาษาที่ใช้ในกฎปัจจุบันคือภาษาอังกฤษ
 • 8.2. เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน ผู้จัดได้จัดแปลกฎในภาษาอื่นๆที่เเตกต่างจากภาษาอังกฤษ ฉบับเเปลเป็นเพียงเเค่การบอกกล่าวเท่านั้น
 • 8.3. ในกรณีที่กฎในภาษาอังกฤษและในฉบับเเปลมีความแตกต่างกัน ให้ยึดภาษาอังกฤษเป็นมาตราฐาน

หน้าหลักของการแข่งขัน

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback