empty
 
 

Qui Tắc Cuộc Thi “Sports Lotus Là Phần Thưởng Cho Giao Dịch Của Bạn”

1. Những Điều Khoản Chung

 • 1.1. Tiêu Đề Chiến Dịch – “Sports Lotus Là Phần Thưởng Cho Giao Dịch Của Bạn” (Sau đây gọi là Chiến dịch).
 • 1.2. Chiến dịch được tổ chức bởi Tập đoàn InstaFintech (sau đây gọi là Nhà tổ chức).
 • 1.3. Những giải thưởng được trao trong phạm vi Chiến dịch:
  • Xe Lotus Evora;
  • Quà tặng chứng nhận.
 • 1.4 Chiến dịch được tổ chức từ ngày 25 tháng Sáu năm 2012 đến ngày 27 tháng Sáu năm 2014 (sau đây gọi là Thời gian chiến dịch).
  • 1.4.1. Cuộc thi giành Lotus Evora diễn ra từ ngày 25 tháng Sáu năm 2012 đến ngày 27 tháng Sáu năm 2014
 • 1.5 Thời gian đăng ký cuộc thi kết thúc 1 giờ trước khi số Lotus được ấn định.

2. Thành Viên Tham Gia Chiến Dịch

 • 2.1. Những khách hàng trên 18 tuổi và có tài khoản giao dịch thật với Công ty InstaForex (sau đây gọi là Người tham gia) có thể tham gia vào Chiến dịch.
 • 2.2. Để tham gia Chiến dịch, bạn cần nạp ít nhất là 1000 USD vào tài khoản giao dịch thật với Công ty InstaForex trong suốt Thời gian chiến dịch và đăng ký trên trang www.instaforex.com. Số tiền deposit tối thiểu dành cho các thành viên Câu lạc bộ InstaForex là 500 USD.
 • 2.3. Thành viên tham gia có quyền đăng ký nhiền hơn 1 tài khoản để tăng cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, trong trường hợp Ban Quản Trị Cuộc Thi phát hiện có trên 100 tài khoản được đăng ký bởi một người, công ty có quyền giảm số tài khoản xuống con số 100.
 • 2.4. Bất cứ tài khoản nào thỏa mãn điều kiện: A - B + C > 1000,00 USD, trong đó A là tổng số deposit từ ngày 25 tháng Sáu, B là tổng số tiền rút ra từ ngày 25 tháng Sáu, C là kết quả giao dịch, đều có thể giam tha chiến dịch này.

3. Điều Khoản Giao Dịch

 • 3.1. Tất cả những lệnh giao dịch được mở tại mức giá phi thị trường sẽ bị hủy.
 • 3.2. Người tham gia có thể sử dụng Chuyên Gia Cố Vấn (Expert Advisor) và bất kì chiến lược giao dịch nào một cách không giới hạn.
 • 3.3. Người tham gia có thể thay đổi loại tài khoản giao dịch tại bất kì thời điểm nào sang miễn phí Swap (hoặc ngược lại) bằng cách liên lạc với Phòng Hỗ Trợ.
 • 3.4. Các điều khoản giao dịch khác cho Người tham gia Chiến dịch giống với các điều khoản dành cho những nhà đầu tư có tài khoản thật với Công ty InstaForex.

4. Quyết Định Người Chiến Thắng

4.1. Quyết Định Người Chiến Thắng Lotus Evora (sau đây gọi là Người chiến thắng Chiến dịch).

 • 4.1.1. Người chiến thắng sẽ được quyết định theo nguyên tắc sau: 5 chữ số cuối cùng của tài khoản được sử dụng (không thành vấn đề nếu như tài khoản có 5 chữ số, 6 chữ số hay 7 chữ số). Nếu 5 chữ số này trùng hợp với số Lotus thì chủ nhân của tài khoản sẽ trở thành Người chiến thắng Lotus Evora.
 • 4.1.2. Cố định tỷ giá hối đoái cho các cặp tiền tệ sau đây vào thời điểm đóng cửa thị trường sẽ được thực hiện vào thứ Tư ngày 27 tháng Sáu năm 2014 lúc 23:59:
  • Chữ số đầu tiên của số Lotus – chữ số cuối cùng của tỷ giá cặp EUR/USD
  • Chữ số thứ hai của số Lotus – chữ số cuối cùng của tỷ giá cặp GBP/USD
  • Chữ số thứ ba của số Lotus – chữ số cuối cùng của tỷ giá cặp USD/JPY
  • Chữ số thứ tư của số Lotus – chữ số cuối cùng của tỷ giá cặp USD/CHF
  • Chữ số thứ năm của số Lotus – chữ số cuối cùng của tỷ giá cặp USD/CAD
 • 4.1.3. Nếu một tài khoản không tham gia Chiến dịch khớp với số Lotus thì chủ nhân của tài khoản trước đó sẽ là Người chiến thắng. Người chiến thắng được lựa chọn theo nguyên tắc số tiền deposit lớn nhất tính theo công thức: A - B + C.
 • 4.1.4. Nếu số Lotus được tạo theo cách trên trùng hợp với một tài khoản có 5 chữ số, một tài khoản có 6 chữ số loại trừ chữ số đầu tiên và một tài khoản 7 chữ số loại trừ 2 chữ số đầu tiên thì giải thưởng Lotus Evora sẽ được trao cho chủ nhân của tài khoản có số cân đối tài khoản lớn nhất. Số cân đối tài khoản lớn nhất được quyết định theo công thức sau: A - B + C.

5. Công Bố Kết Quả

 • 5.1. Truy cập tự do vào mục thống kê các quốc gia và vùng miền đăng ký.
 • 5.2. Kết quả của Chiến dịch được công bố trong vòng 7 ngày sau khi Chiến dịch và tất cả các công việc xác minh cần thiết khác hoàn thành.
 • 5.3. Kết quả Chiến dịch và tường thuật lễ trao giải được đăng tải trên website www.instaforex.com cũng như một số phương tiện truyền thông và báo chí khác.

6. Nhận Giải

6.1. Các Điều Khoản Chung

 • 6.1.1. Trong vòng 20 ngày sau khi kết quả của Chiến dịch được công bố, Người chiến thắng và Nhà tổ chức sẽ thông ngày, giờ và địa điểm nhận giải cho Người chiến thắng qua điện thoại.
 • 6.1.2. Ngay sau khi tìm ra tài khoản chiến thắng, Nhà tổ chức sẽ kiểm tra thông tin và tính hợp pháp của Người tham gia vào Chiến dịch theo khoản 2.1. – 2.3. của Bản Qui Tắc này. Trong trường hợp dữ liệu không đúng hoặc Người tham gia không có quyền tham gia vào Chiến dịch thì giải thưởng được coi như không hợp lệ.
 • 6.1.3. Trong trường hợp Người chiến thắng không làm đúng thủ tục nhận giải (thiếu chứng minh thư, chứng minh thư hết hạn,…) thì Nhà tổ chức có quyền không trao giải.

6.2. Nhận Giải Thưởng Của Chiến Dịch - Lotus Evora

 • 6.2.1. Lotus Evora có thể được trao cho Người chiến thắng tại một trong những văn phòng đại diện của công ty tại Liên Bang Nga (Kaliningrad, Moscow hoặc Saint Petersburg) hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới.
 • 6.2.2. Giải thưởng chỉ được trao cho Người chiến thắng sau khi kiểm tra chứng minh thư và Người chiến thắng ký vào Giấy Biên Nhận (Acceptance Certificate) bao gồm những thông tin sau: Tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư, số điện thoại với mã quốc gia và thành phố. Trong trường hợp Người chiến thắng không cung cấp những thông tin này, Nhà tổ chức có quyền không trao giải thưởng cho Người chiến thắng.
 • 6.2.3. Trong trường hợp Người chiến thắng của Chiến dịch không có khả năng nhận giải, anh/cô ấy có thể ủy thác cho người khác bằng một hợp đồng ủy thác với sự can thiệp của luật sư.
 • 6.2.4. Kể từ thời điểm nhận giải thưởng, Người tham gia Chiến dịch có trách nhiệm trả tiền thuế và các khoản phí bắt buộc khác do Chính phủ qui định.
 • 6.2.5. Công ty InstaForex có trách nhiệm vận chuyển xe từ văn phòng trụ sở công ty tại Kaliningrad, Liên Bang Nga. Tuy nhiên, Người chiến thắng có trách nhiệm trả thuế và phí hải quan.
 • 6.2.6. Thay vì giải thưởng chính của Chiến dịch là xe hơi Lotus Evora, Người chiến thắng có thể lựa chọn giải thưởng thay thế là tài khoản giao dịch 100 000 USD. Số tiền này sẽ không rút được, NHƯNG chủ nhân có thể rút 50% lợi nhuận thu được.
  • The initial deposit in amount of $100,000 is credited to the trading account only after the winner gets the second level of verification for this account.

7. Điều Khoản Cuối Cùng

 • 7.1. Nhà tổ chức chịu trách nhiệm phần an ninh dữ liệu liên quan đến Chiến dịch để chống lại sự truy cập trái phép và không được quyền cung cấp thông tin cho bên thứ ba.
 • 7.2. Trong trường hợp một Người tham gia chiến thắng, anh ta đồng ý những điều sau:
  • Phỏng vấn cho đài, TV và các phương tiện truyền thông;
  • Sử dụng tranh ảnh của Người chiến thắng (ảnh,…) do Nhà tổ chức cung cấp để làm tài liệu quảng cáo;
  • Nhà tổ chức có thể sử dụng tên của Người chiến thắng mà không phải trả bất kỳ;
  • Tất cả những tài liệu quảng cáo phù hợp với các điều trên đây đều thuộc bản quyền của Nhà tổ chức.
 • 7.3. Tất cả những tranh cãi và bất đồng liên quan tới Chiến dịch và kết quả của Chiến dịch có thể xảy ra được giải quyết thông qua thương lượng.
 • 7.4. Tham gia vào Chiến dịch có nghĩa là hiểu rõ và đồng ý với những điều khoản và điều kiện của Chiến dịch.
 • 7.5. Nếu Người chiến thắng Chiến dịch từ chối tuân theo các qui tắc thì tài khoản của anh ta sẽ bị xóa khỏi danh sách thành viên tham gia.

8. Ngôn ngữ

 • 8.1. Ngôn ngữ của những thể lệ hiện tại là tiếng Anh.
 • 8.2. Để thuận tiện cho người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp những thể bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ra. Bản thể lệ được dịch thuật đơn thuần chỉ mang tính thông tin.
 • 8.3. Trong trường hợp nhiều bản dịch khác nhau và thể lệ bằng tiếng Anh, thể lệ tiếng Anh được xem là tiêu chuẩn tham khảo ưu tiên.

Trang chủ cuộc thi

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback