27.03.202003:36:00UTC+00มาตรการควบคุม Covid-19 ส่งผลต่อผลกำไรทางอุตสาหกรรมของประเทศจีน

ข้อมูลจากสำนักสถิติแห่งชาติได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันศุกร์ว่า ผลกำไรทางอุตสาหกรรมของประเทศจีนร่วงลงไป ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดวงกว้างของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กำไรทางอุตสาหกรรมลดลงไปอย่างมากถึง 38.3% ในช่วงเดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ผลกำไรของบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ ได้ลดลงไปเป็น 32.9% และของบริษัทเอกชนได้ลดลงไปอยู่ที่ 36.6% ท่ามกลางมาตรเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดโรค การผลิต และยอดขายลดลงไปอย่างมาก นอกจากนั้นต้นทุนแรงงาน และค่าเสื่อมราคา ก็ยิ่งทำให้ผลกำไรลดลง คุณ Zhang Weihua เจ้าหน้าที่จาก NBS กล่าวว่า การแพร่ระบาดอย่างฉับพลันของเชื้อไวรัสโคโรน่า ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการผลิต และการดำเนินการของผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม คุณ Zhang กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศ ได้อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ และการผลิตกำลังเกิดขึ้นหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.