20.10.202022:00:00UTC+00รายงานข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียในวันพุธ

ในวันพุธนี้ประเทศออสเตรเลียจะพบรายงานตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจชั้นนำจากธนาคาร Westpac Bank ซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดัชนีในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.5% ในรอบเดือน ประเทศเกาหลีใต้จะนำเสนอตัวเลขราคาผู้ผลิตของเดือนกันยายนออกมา โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนนี้และ 0.6% ในรอบปีหลังจากเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.5% ในเดือนนี้และลดลง 0.5% ในรอบปีของเดือนสิงหาคมหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.