Facebook
 
 

วิธีการแยกแยะกราฟ?

1. เมื่อมีการก่อตัวแนวโน้มขาลงออกมา จะปรากฎกราฟแท่งเทียนสีดำยาวขึ้นมาในกราฟ
2. จะพบกราฟแท่งเทียนสีดำสั้นทั้งสองอยู่ภายในตัวแท่งเทียนของวันที่ผ่านมา

สถานการณ์ของการเกิดกราฟ

เมื่อกราฟแท่งเทียนยาวสีดำปรากฎตัวขึ้นมาในกราฟ มันแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงเข้ามามีอิทธิพลในตลาด ในวันถัดไปราคาจะเริ่มต้นเทรดในระดับที่สูงกว่าเดิม จากนั้นก็จะหนุนตัวอยู่ภายในตัวของวันก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นมันจะสิ้นสุดรอบวันในระดับที่ต่ำกว่าเดิม ขึ้นอยู่กับว่ากำลังของแนวโน้มที่ผ่านมา กราฟอาจแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มค่อนข้างอ่อนตัวและสัญญาณที่แสดงว่าควรจะออกจากตลาด

ความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนของกราฟ

กราฟ Homing Pigeon สองวันไม่มีความยืดหยุ่นที่สูงนัก

กราฟมันเปลี่ยนไปเป็นกราฟแท่งเทียนดำยาวพร้อมกับไส้ที่อยู่ใต้นั้นที่ไม่ถือว่าเป็นกราฟรูปแบบผลิกตัวขึ้น มันเป็นการยืนยัน

กราฟรูปแบบ Harami เป็นรูปแบบประเภทเดียวกันแต่กราฟ Homing Pigeon มีกราฟแท่งเทียนสีดำสองอัน

กราฟรูปแบบ Homing Pigeon

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.