empty
 
 

Mô hình đảo chiều nến Homing Pigeon là một sự cấu thành tăng giống như mô hình Harami. Sự khác biệt là Pigeon có hai nến mà thường là màu đen.

Cách phân biệt mô hình?

1. Khi xu hướng giảm đang hình thành, một cây nến đen dài xuất hiện trên biểu đồ.
2. Nến đen ngắn thứ hai nằm bên trong thân của nến ngày hôm trước.

Kịch bản phát triển mô hình

Khi một thân nến dài màu đen xuất hiện trên biểu đồ, nó cho thấy người bán kiểm soát thị trường. Vào ngày hôm sau, giá bắt đầu giao dịch ở mức cao hơn, sau đó nó dao động bên trong thân của nến ngày hôm trước, và sau đó nó kết thúc ngày ở các mức thấp hơn. Tùy thuộc vào sức mạnh của xu hướng trước đó, số liệu có thể cho thấy sự suy yếu của xu hướng và báo hiệu rằng nên rời khỏi thị trường.

Tính linh hoạt và chuyển đổi mô hình

Mô hình Homing Pigeon kéo dài hai ngày không có tính linh hoạt cao.

Số liệu có thể được chuyển đổi thành một cây nến đen dài với một cái bóng dưới nó, điều mà không được coi là mô hình đảo chiều tăng. Đây là một xác nhận.

Mô hình Harami là một mô hình cùng loại, nhưng Homing Pigeon có hai nến đen.

Mô hình Homing Pigeon

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.