empty
 
 

กราฟรูปแบบ The Doji Star จะปรากฏบนชาร์จก่อนที่จะมีจุดเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้น ส่วนกราฟแท่งเทียนจะยืนยันถึงการเปลี่ยนของแนวโน้มปัจจุบัน

กราฟรูปแบบ Morning Doji Star

จะมีตัวแท่งเทียนสีดำยาวปรากฏขึ้นในแนวโน้มขาลง และตามด้วยตำแหน่ง Doji Star การยืนยันตำแหน่งในวันที่สามจะแสดงถึงจุดเปลี่ยนของแนวโน้มที่เหมือน กับกราฟรูปแบบ Morning Star โดยที่กราฟรูปแบบ Morning Doji Star จะแสดงถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของแนวโน้มอย่างเฉพาะเจาะจง ดังนั้นมันมีความสำคัญกว่ากราฟรูปแบบ Morning Star ในรูปแบบธรรมดา

กราฟรูปแบบ Evening Doji Star

กราฟรูปแบบ Evening Doji Star จะปรากฏขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น มันจะตามด้วยการสร้างตัวเทียนสีดำยาวพร้อมทั้งมีราคาปิดข้างในตัวเทียนสีขาวของตำแหน่งในวันแรก เพราะมันใช้ในการยืนยันจุดเปลี่ยนแนวโน้มในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งกราฟรูปแบบ Evening Star มีขนาดเล็กไม่เหมือนกับกราฟ Evening Doji Star ที่มีตำแหน่ง Doji แทนตำแหน่ง Starซึ่งทำให้มีความสำคัญมากกว่า

จะรู้ได้อย่างไรว่ามีตำแหน่งของกรารูปแบบนี้อยู่

  • สีของแท่งเทียนในตำแหน่งวันแรกจะชี้ถึงแนวโน้มในปัจจุบัน
  • ในวันที่สอง กราฟรูปแบบ Doji Starจะปรากฏออกมา
  • สีในวันที่สามจะตรงข้ามกับสีในวันแรก

แนวคิดทางจิตวิทยาของรูปแบบการใช้งาน

แนวคิดทางจิตวิทยาของกราฟรูปแบบ Morning Doji Star และกราฟรูปแบบ Evening Doji Star จะเหมือนกับกราฟรูปแบบ Morning Starและกราฟ the Evening Star แต่ข้อแตกต่างก็คือจุดเปลี่ยนของแนวโน้มที่สร้างโดยกราฟ Doji Star จะมีความเป็นไปได้สูงมากกว่ากราฟรูปแบบ Star แบบปกติ

ความยืดหยุ่นในการใช้งาน

ความยืดหยุ่นของรูปแบบนี้จะถูกกำหนดโดยระยะห่างของตัวแท่งเทียนในตำแหน่งของวันที่สามที่จะผ่านทะลุตัวแท่งเทียนในวันแรก ถ้าเกิดการทะลุผ่านมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ก็มีหวังที่จะทำกำไรได้

กราฟรูปแบบ Morning Doji Star จะลดขนาดกราฟรูปแบบ Hammerและกราฟ Dragonfly Doji

กราฟรูปแบบ Evening Doji Star จะลดขนาดกราฟรูปแบบ Falling Star และบางครั้งก็กราฟ Gravestone Doji

ยิ่งใกล้มากแค่ไหน ก็จะยิ่งลดขนาดลงโดย กราฟ Doji ก็จะยิ่งทำให้ตำแหน่งใรวันที่สามปิดลงภายในตัวเทียนของวันแรก

คุณควรไม่เพิกเฉยในการเริ่มต้นด้วยกราฟรูปแบบ Doji Star

กราฟรูปแบบMorning Doji Star
กราฟรูปแบบMorning Doji Star
กราฟรูปแบบEvening Doji Star
กราฟรูปแบบEvening Doji Star

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback