empty
 
 

Mô hình nến Doji Star xuất hiện trên các biểu đồ trước một sự đảo chiều xu hướng. Một candlestick xuất hiện vào ngày hôm sau thường là chứng minh một sự thay đổi trong xu hướng hiện tại.

Sao Mai Doji

Một thân nến đen dài xuất hiện trong một xu hướng giảm giá và được theo sau bởi Doji Star. Sự xác nhận vào ngày thứ ba chỉ ra một sự đảo chiều xu hướng đầy đủ như trong trường hợp của mô hình Sao Mai. Sao Mai Doji chỉ ra một sự thay đổi đáng kể trong một xu hướng cụ thể, do đó, nó quan trọng hơn nhiều so với một mô hình Sao Mai bình thường.

Sao Hôm Doji

Sao Hôm Doji xuất hiện trong một xu hướng tăng. Tiếp sau đó là một thân nến dài màu đen với giá đóng cửa ở trong thân nến màu trắng của ngày đầu tiên. Điều này khẳng định một sự đảo chiều tại đỉnh của một xu hướng tăng. Mô hình Sao Hôm có một thân nến nhỏ không giống như Sao Hôm Doji, mô hình có Doji thay vì Sao làm cho nó trở nên quan trọng hơn nhiều.

Làm thế nào để nhận biết mô hình?

  • Màu sắc của thân nến trong ngày đầu tiên cho biết xu hướng hiện tại.
  • Vào ngày thứ hai, quan sát thấy Doji Star.
  • Màu sắc của ngày thứ ba là đối lập với màu sắc của ngày đầu tiên.

Tâm lý học của mô hình

Tâm lý học của Sao Mai Doji và sao Hôm Doji là tương tự như Sao Mai và Sao Hôm. Sự khác biệt chính là một sự đảo chiều xu hướng được chỉ định bởi Sao Doji là có nhiều khả năng hơn trong trường hợp của các mô hình Sao bình thường.

Tính linh hoạt của mô hình

Tính linh hoạt của mô hình được xác định bởi thân nến trong ngày thứ ba thâm nhập vào thân nến của ngày đầu tiên bao xa. Nếu sự thâm nhập là trên 50%, mô hình có khả năng thành công.

Sao Mai Doji quy về Hammer hoặc Dragonfly Doji.

Sao Hôm Doji quy về Falling Star và đôi khi là Gravestone Doji.

Doji càng gần với mô hình được quy về hơn thì càng mạnh mẽ hơn vì ngày thứ ba đóng ở trong thân nến ngày đầu tiên.

Bạn không nên bỏ qua thực tế rằng mô hình bắt đầu với Doji Star.

Sao Mai Doji
Sao Mai Doji
Sao Hôm Doji
Sao Hôm Doji

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback