Facebook
 
 

กราฟรูปแบบMorning Star

กราฟรูปแบบ Morning Star เป็นจุดเปลี่ยนในแนวโน้มขาขึ้นที่ประกอบไปด้วยกราฟแท่งเทียนสามอันต่อกัน ในระหว่างกราฟแท่งเทียนยาวสีแดงกับกราฟแท่งเทียนอันเล็กอันที่สอง(รูปแบบstar) และจะมีช่องว่างเกิดขึ้น ส่วนกราฟแท่งเทียนอันที่สามที่เป็นสีขาวจะเคลื่อนที่ไปในตัวแท่งเทียนอันแรก โดยกราฟรูปแบบ Morning Star แบบที่ดีนั้นจะมีช่องว่างก่อนและ หลังจากตัวแท่งเทียนอันที่สอง

กราฟรูปแบบEvening Star

กราฟรูปแบบ Evening Star เป็นแนวโน้มขาลงที่มีระดับเท่ากับกราฟ Morning Star และมันจะปรากฏอยู่ในช่วงแนวโน้มขา ขึ้นหรือหลังแนวโน้มขาขึ้น ในวันแรก กราฟแท่งเทียนใหญ่สีขาวจะมีตำแหน่งของ starใน ในตัว star จะมีช่องว่างจากแท่งเทียนช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้า ซึ่งสัญญาณแรกของการไม่แน่ใจในการ ตัดสินใจตลาดหุ้นจะเป็นตำแหน่งของ star ที่มีขนาดเล็ก ในวันถัดมาจะมีช่องว่างในระดับต่ำและรูปแบบจะประกอบไปด้วยราคาปิดต่ำ ก็เหมือนกับกราฟรูปแบบ Morning Star ส่วนกราฟ the Evening Star ควรจะมีช่องว่างระหว่างแท่งเทียนอันแรกและอันที่สอง รวมทั้งช่องว่างระหว่างแท่งเทียนอันที่สองและอันที่สาม

การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ

ในช่วงแนวโน้มขาลงในตลาด จะมีกราฟแท่งเทียนยาวสีแดงปรากฏ อยู่เพื่อยืนยันถึงแนวโน้มที่จะยังดำเนินต่อไปในแนวเดิม ส่วนในช่วงเปิดของวันถันมา จะมีช่องว่างของดัชนีราคาในแนวต่ำ การเทรดควรอยู่ในระยะนั้น และในช่วงปิดของราคาเปิด ในต่อไป การเทรดควรเริ่มที่ช่องว่างและช่วงปิดในระดับราคาสูง ซึ่งจะมีจุดเปลี่ยนแนวโน้มปรากฏ อยู่ด้วย
การพัฒนา กราฟรูปแบบ Evening Star จะตรงข้ามกับการใช้งานกราฟรูปแบบ Morning Star

ความยืดหยุ่นในการใช้งาน

จะมีช่องว่างสองช่องในรูปแบบ star ช่องว่างแรกเกิดขึ้นระหว่างกราฟแท่งเทียนอันแรกและตำแหน่ง star ส่วนอีกช่องว่างเกิดระหว่างตำแหน่งstarและกราฟแท่งเทียนอันที่สาม ดังนั้นเทรดเดอร์ตวรระวังช่องว่าง ที่สองให้ดี
หากราคาปิดของกราฟแท่งเทียนอันที่สามอยู่ต่ำกว่าตัวแท่งเทียนอันแรก ก็จะมีการเคลื่อนที่จะตามมา โดยเฉพาะการเทรดในระดับสูงของวัน ที่ 3 เพราะบางครั้งราคาปิดในวันที่ 3 จะเคลื่อนที่เลยออกจากจุดกึ่งกลางของแท่งเทียนแรก

การพัฒนารูปแบบ

กราฟรูปแบบ Morning Star สามารถพัฒนาจนเป็นกราฟรูปแบบ Hammer หรือ Paper Umbrella ดังนั้นยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจในการเกิดแนวโน้มขาขึ้น
กราฟรูปแบบ Evening Star สามารถพัฒนาจนเป็นกราฟรูปแบบ Shooting Star ซึ่งดูเหมือนกับกราแท่งเทียนในแนวโน้มขาลงและเพิ่มความมั่นใจต่อการ เกิดแนวโน้มขาลง
รูปแบบถัดมาจะใกล้เคียงกับกราฟรูปแบบ Morning Star และกราฟรูปแบบ Evening Star นั้นก็คือกราฟ Abandoned Baby, Morning Doji Star, Evening Doji Star และ Three Stars

กราฟรูปแบบMorning Star
กราฟรูปแบบMorning Star
กราฟรูปแบบEvening Star
กราฟรูปแบบEvening Star

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.