empty
 
 
Sao mai và Sao hôm (Sankawa Ake No Myojyo và Sankawa Yoi No Myojyo)

Sao mai và Sao hôm (Sankawa Ake No Myojyo và Sankawa Yoi No Myojyo)

Mô hình Sao Mai và Sao hôm thường xuất hiện trên các biểu đồ và chỉ ra một sự thay đổi trong xu hướng hiện tại. Hai mô hình được hình thành bởi ba candlestick riêng lẻ. Sao Mai chỉ ra điểm dừng trong mức giá giảm và một sự đảo chiều tăng; trong khi sao hôm có nghĩa là kết thúc sự tăng trưởng và một sự đảo chiều giảm.

Sao Mai

Sao mai là một mô hình đảo chiều tăng gồm ba nến. Giữa candlestick đỏ lớn đầu tiên và nến thân nhỏ thứ hai (ngôi sao), có một khoảng cách. Thân nến trắng lớn thứ ba chuyển động bên trong thân candlestick đầu tiên. Sao mai lý tưởng có một khoảng cách trước và sau thân nến thứ hai.

Sao Hôm

Sao Hôm là một mô hình tương đương với xu hướng giảm của Sao Mai và nó xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc sau nó. Ngày 1 là một candlestick trắng lớn tiếp theo là một ngôi sao. Thân của một ngôi sao bị gián đoạn từ thân của ngày hôm trước. Dấu hiệu đầu tiên của sự do dự trên thị trường là sự hình thành ngôi sao thân nhỏ. Ngày tiếp theo, có một khoảng cách giảm và mô hình được hoàn thành thậm chí với mức giá đóng thấp hơn. Cũng giống như Sao Mai, Sao Hôm nên có một khoảng cách giữa thân nến đầu tiên và thứ hai và một khoảng cách giữa thân nến thứ hai và thứ ba.

Sự hình thành mô hình

Trong suốt một xu hướng giảm trên thị trường, candlestick đỏ dài được hình thành xác nhận xu hướng tiếp diễn. Tại phiên mở vào ngày hôm sau, có một khoảng cách giá giảm, giao dịch được thực hiện trong một phạm vi hẹp, và phiên giao dịch kết thúc gần với giá mở cửa. Ngày tiếp theo, giao dịch bắt đầu với một khoảng cách tăng và phiên giao dịch được đóng cửa ở mức giá cao hơn. Một sự đảo chiều xu hướng quan trọng xuất hiện.
Sự phát triển mô hình Sao Hôm là sự đối lập với kịch bản Sao Mai.

Tính linh hoạt của mô hình

Có hai khoảng cách trong những mô hình ngôi sao này: một là giữa candlestick đầu tiên và ngôi sao và khoảng cách khác giữa ngôi sao và nến thứ ba. Các nhà giao dịch nên thận trọng với khoảng cách thứ hai.
Nếu giá đóng cửa của nến thứ ba ở sâu trong thân nến đầu tiên, sau đó là một chuyển động mạnh hơn có thể theo sau, đặc biệt là trong trường hợp của một khối lượng giao dịch cao vào ngày 3. Đôi khi, giá đóng cửa ngày 3 còn vượt qua trung tâm của nến đầu tiên.

Sự phát triển mô hình

Mô hình Sao Mai có thể phát triển thành Hammer hoặc Paper Umbrella, do đó xác nhận niềm tin xu hướng tăng của mô hình.
Mô hình Sao Mai có thể phát triển thành Shooting Star được xem như là một candlestick giảm và chứng minh niềm tin giảm mô hình.
Các mô hình sau đây là gần với Sao Mai và Sao Hôm: Baby Abandoned, Sao Mai Doji Star, Sao Hôm Doji, và Ba Sao.

Sao Mai
Sao Mai
Sao Hôm
Sao Hôm

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.