empty
 
 

รูปแบบ Piercing Line อยู่ตรงข้ามกับรูปแบบการกลับราคา bearish Dark Cloud รูปแบบการกลับราคา bullish Piercing Line จะปรากฏขึ้นเมื่อมีแนวโน้มลดลงในตลาด ซึ่งเป็นรูปแบบ 2 กราฟแท่งเทียน กราฟแท่งทียนแรกเป็นสีดำและมันแสดงให้เห็นขาลง อันที่สองนั้นยาวและสีขาว มันจะเปิดในจุด low ใหม่และจะปิดเหนือจุดกึ่งกลางแท่งเทียนแรก

วิธีการบ่งชี้ Piercing Line:

  • แท่งเทียนสีดำยาวและบ่งบอกถึงความต่อเนื่องของขาลง
  • แท่งเทียนสีขาวเปิดราคาต่ำกว่าวันก่อนหน้า เช่น ต่ำกว่าแท่งเทียนอันที่แล้ว
  • แท่งเทียนสีขาวปิดราคาภายในอันสีดำ แต่เหนือจุดกึ่งกลางของช่วงราคาโดยเฉพาะ

ความยืดหยุ่นของรูปแบบและจิตวิทยา

แท่งเทียนสีดำจะเกิดขึ้นในกรณีของขาลงและต่อไปในการเคลื่อนที่ของตลาด gap down จะเกิดขึ้นเมื่อมีการขึ้นรูปของแท่งเทียนอันต่อไปซึ่งสนับสนุนการเคลื่อนที่ลดลง ในขณะเดียวกันราคาจะเพิ่มขึ้นและแท่งเทียนสีขาวปิดราคาเหนือกว่าอันสีดำ

กราฟแท่งทียนสีขาวกำหนดราคาปิดสูงกว่าจุดกึ่งกลางของช่วงราคาของแท่งเทียนสีดำก่อนหน้านี้ มันเป็นสัญญาณว่าราคาได้ถึงด้านล่างของขาลง

อันที่สองของแท่งเทียนสีขาวต้องปิดสูงกว่าจุดกึ่งกลางของช่วงราคาของแท่งเทียนสีดำก่อนหน้านี้ที่ มิฉะนั้นมันจะดีกว่าที่จะรอสัญญาณที่ยืนยันแนวโน้ม bullish

รูปแบบสถานการณ์

เมื่อวิเคราะห์รูปแบบ piercing line เทรดเดอร์ควรมองหาเส้นร่มกระดาษหรือค้อนซึ่งบ่งชี้การกลับราคา แนวโน้ม บางครั้งหนึ่งเทียนแทรกซึมเข้าของผู้อื่น ในกรณีนี้อันแรกที่รักษาตัว bullish 

แท่งเทียน piercing line ยังมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบต่อเนื่องเส้นThrusting รูปแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกับรูปแบบ Neck line และ On Neck Line

เชิงเทียนลายเส้นเจาะ(คิริโคมิ)

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback