empty
 
 

Mô hình Piercing Line ngược lại với mô hình đảo chiều giảm Dark Cloud. Mô hình đảo chiều tăng Piercing Line xuất hiện khi xu hướng hướng xuống chiếm ưu thế trên thị trường. Đây là một mô hình hai candlestick. Candlestick đầu tiên là màu đen và nó cho thấy một xu hướng giảm. Candlestick thứ hai dài và có màu trắng. Mô hình mở mở với một mức thấp mới và sau đó đóng trên mức trung điểm của candlestick đầu tiên.

Làm thế nào để nhận biết Piercing Line:

  • candlestick đen dài và cho biết một sự tiếp diễn xu hướng giảm;
  • candlestick trắng mở dưới mức thấp trong ngày trước đó, tức là dưới candlestick trước đó;
  • candlestick trắng đóng ở trong candlestick đen, nhưng ở trên điểm trung bình của một phạm vi giá cụ thể.

Tính linh hoạt và tâm lý của mô hình

Một candlestick đen được hình thành trong trường hợp một xu hướng giảm và theo chuyển động của thị trường. Một khoảng cách giảm, xảy ra khi candlestick tiếp theo đang hình thành, hỗ trợ một chuyển động hướng xuống. Đồng thời, giá cả đang gia tăng, và candlestick trắng đóng ở trên candlestick đen.

Candlestick trắng xác định giá đóng cửa hơi cao hơn so với trung điểm của phạm vi giá của candlestick đen trước đó. Đó là một dấu hiệu cho thấy giá đã đạt đến đáy của một xu hướng giảm.

Candlestick trắng thứ hai phải đóng hơi cao hơn so với một trung điểm của phạm vi giá của candlestick đen trước đó. Nếu không, thì tốt hơn là chờ đợi một tín hiệu xác nhận xu hướng tăng.

Kịch bản mô hình

Khi phân tích mô hình Piercing Line, các nhà giao dịch nên xem xét cho các đường Paper Umbrella hoặc Hammer chỉ ra một sự đảo chiều xu hướng. Đôi khi, nến này thâm nhập vào thân nến khác. Trong trường hợp này, nến đầu tiên duy trì xu hướng tăng.

Nến Piercing cũng tương tự như mô hình tiếp diễn Thrusting Line cũng như các mô hình nến như In Neck Line và On Neck Line.

Piercing Dòng Mô Hình Nến (KIRIKOMI)

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback