empty
 
 

ตัวบ่งชี้แนวโน้ม(Trend indicator)ได้รับการพัฒนาโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค Manning Stoller ในช่วงต้นทศวรรษ 1980. STARC bands ถูกนำมาใช้ในการซื้อขายแนวโน้มคลาสสิกซึ่ง Breakout ช่วงจะถูกนำมาพิจารณา.

สูตร

Median band = SMA(n) = SMA(5)

Upper band = SMA(n) + (ATR(m)*K) = SMA(5) + (ATR(15)*1,33)

Lower band = SMA(n) - (ATR(m)*K) = SMA(5) - (ATR(15)*1,33)

การใช้งาน

STARC bands ย่อมาจาก (Stoller average range channels) มีด้วยกันสามแถบสร้างช่องรอบเส้น Moving Average.

ตัวบ่งชี้ที่มีความคล้ายคลึง Bollinger Bands; STARC bands จำกัดตลาดแฟลตและเปิดกว้างในตลาดมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม, STARC bands ไม่วัดสุงสุดของราคาและตำสุดของราคาและไม่ได้ใช้เป็นค่าเบี่ยนเบนมาตรฐานเช่น Bollinger Bands. จะคำนวณโดยใช้วิธีการของ Average True Range (ATR) ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด. การใช้ STARC bands ช่วง 10 พารามิเตอร์เหมาะสมสำหรับ ATR.

ตัวบ่งชี้ (Indicator) มีด้วยกันสองฟังก์ชั่น, อันดับแรก มันถูกใช้เป็นสัญญาณซึ่งแนะนำในการเปิดซื้อหรือขายข้อเสนอราคาเมื่อข้าม STARC bands.ในกรณีนี้ควรจะรอจนกว่าราคารวมด้านบนหรือใต้ Starc bands และหยุดขาดทุน (stop loss) ควรอยู่หลังเส้นค่าเฉลี่ย.

อันดับที่สอง, STARC สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นราคาที่ oversold หรือ overbought ได้. เพื่อที่จะทำ Index K ควรจะย้ายจาก 3 ไป 1.33. ในกรณีนี้การทดสอบของราคาของ STARC bands หมายถึงราคาได้ถึงค่ามาก; น่าจะเป็นของการแกว่ง (swing)ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก. สัญญาณนี้ควรจะมาพร้อมกับสัญญาณของ oscillator ที่ชี้ให้เห็นพื้นที่ oversold / overbought (เช่น ตัวบ่งชี้ RSI).

STARC Bands ตัวชี้วัด

พารามิเตอร์ของตัวชี้วัด InstaForex STARC bands

BandsPeriod = 6

ATR = 10

K = 1.33

BandsShift = 2

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback