empty
 
 

Chỉ báo xu hướng này được phát triển bởi chuyên gia phân tích kỹ thuật Manning Stoller vào đầu những năm 1980. Dải STARC được sử dụng trong giao dịch xu hướng cổ điển, giao dịch xem xét sự đột phá vùng.

Công thức

Dải trung tâm = SMA(n) = SMA(5)

Dải trên = SMA(n) + (ATR(m)*K) = SMA(5) + (ATR(15)*1,33)

Dải dưới = SMA(n) - (ATR(m)*K) = SMA(5) - (ATR(15)*1,33)

Sử dụng trong giao dịch

Dải STARC (Kênh vùng trung bình Stoller - Stoller average range channels) gồm ba dải tạo thành một kênh bao quanh trung bình trượt.

Tương tự như Bollinger Bands, dải STARC thu hẹp trên thị trường phẳng và mở rộng trên thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên, dải STARC không đo mức giá cực đại và cực tiểu và không xem xét độ lệch chuẩn như Bollinger Bands. Nó được tính toán bằng phương pháp Vùng Trung Bình Thực (ATR), phương pháp cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn về sự biến động của thị trường. Dải STARC 10 giai đoạn là một thông số tối ưu cho ATR.

Chỉ báo này có hai chức năng. Đầu tiên, nó được sử dụng như một tín hiệu để vào lệnh mua hoặc bán khi mức giá cắt các dải STARC. Trong trường hợp này, nhà đầu tư nên đợi cho đến khi mức giá ổn định ở trên hoặc dưới dải STARC và lệnh cắt lỗ nên được đặt sau dải trung tâm.

Thứ hai, STARC có thể được sử dụng như một chỉ báo để chỉ ra xem mức giá đang ở vùng quá mua hay quá bán. Để làm được điều này, chỉ số K nên chuyển từ 3 sáng 1.33. Trong trường hợp này, thử mức giá của dải STARC có nghĩa là mức giá đã đạt giá trị cực và khả năng mức giá chuyển sang giao động ngang là rất cao. Tín hiệu này nên được xem xét cùng với các tín hiệu của chỉ số giao động chỉ ra vùng quá mua/quá bán (như chỉ báo RSI).

Chỉ báo STARC Bands

Các Thông Số của chỉ báo STARC Bands của InstaForex

Chu kỳ các dải = 6

ATR = 10

K = 1.33

Dịch chuyển dải - BandShift = 2

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback