empty
 
 
กราฟรูปแบบ Three Inside Up และกราฟรูปแบบ Three Inside Down (harami age and harami sage)

กราฟรูปแบบ Three Inside Up และกราฟรูปแบบ Three Inside Down (harami age and harami sage)

กราฟรูปแบบ Three Inside Up และกราฟรูปแบบ Three Inside Down จะเป็นตัวยืนยันรูปแบบกราฟ Harami โดยในสองวันแรกกราฟสองคู่นี้จะเป็นกราฟรูปแบบ Harami ส่วนวันที่สาม กราฟรูปแบบนี้จะชี้ถึงราคาในช่วงปิดของแต่ละแนวโน้มทั้งขาขึ้นและขาลง

กราฟรูปแบบ Harami ในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นจะตามมา ด้วยการปิดในระดับสูงของวันที่สาม เพราะจะแสดงถึงการสร้างกราฟรูปแบบ Three Inside Up ส่วนกราฟรูปแบบ bearish Harami ที่มีราคาในช่วงปิดต่ำจะกลายเป็นกราฟ Three Inside Down

จะสังเกตกราฟรูปแบบ Three Inside Up และ Three Inside Downได้อย่างไร

1. อย่างแรก กราฟรูปแบบ Harami สามารถมองเห็นได้ในชาร์จ should be recognized on the chart.

2. หากวันที่สามอยู่ในช่วงปิดสูง กราฟรูปแบบ Three Inside Up จะถูกสร้างขึ้น ส่วนในกรณีที่อยู่ในช่วงปิดต่ำ กราฟรูปแบบ Three Inside Down จะปรากฏออกมา

รูปแบบการนำไปใช้งานและแนวคิดตามหลักจิตวิทยา

กราฟรูปแบบนี้จะแสดงการสร้างกราฟ Harami ที่สำเร็จแล้ว หากดัชนีราคาเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้

ความยืดหยุุ่นในการใช้งาน

รูปแบบนี้มีความยืดหยุ่นเท่ากับกราฟ Harami ขนาดและความหนาของแท่งกราฟแท่งเทียนอันที่สองจะสามารถทำให้รูปแบบอ่อนลงหรือแข็งแรงขึ้น

การพัฒนา

กราฟรูปแบบ bullish Three Inside Up สามารถพัฒนาได้เป็นกราฟรูปแบบ Hammer ส่วนกราฟรูปแบบ bearish Three Inside Down สามารถพัฒนาได้เป็นกราฟรูปแบบ Shooting Star โดยทั้งสองกรณี การพัฒนาจะสนับสนุนโดยรูปแบบของตนเองอยู่แล้ว

กราฟรูปแบบThree Inside Up
กราฟรูปแบบThree Inside Up
กราฟรูปแบบThree Inside Down
กราฟรูปแบบThree Inside Down

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback