empty
 
 

กราฟรูปแบบ Three White Soldiers คือรูปแบบจุดเปลี่ยนของแนวโน้มขา ขึ้นที่ประกอบไปด้วยกราฟแท่งเทียนยาวสีขาวหลายแท่ง ทุกช่วงตำแหน่งของราคาปิดจะสูงกว่าช่วงปิดของตัวแท่งเทียนก่อนหน้า กราฟรูปแบบนี้จะยิ่งชัดเจนขึ้นหากการเทรดเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางของวันที่ผ่านมา (บนตัวแท่งเทียน) ดังนั้นรูปแบบนี้ดูเหมือนขั้นบันไดเพื่อกานรคาดคะเนถึงแนวโน้มขาขึ้น

จะสังเกตตำแหน่ง Three White Soldiersได้อย่างไร

1. จะมีกราฟแท่งเทียนสีขาวยาวปรากฏต่อกัน ในตำแหน่งราคาปิดของตัวแท่งเทียนทุกตัวถัดไปโดยจะมีค่าสูงกว่าอันก่อนหน้า
2. ตำแหน่งราคาเปิดของแต่ละแท่งเทียนจะอยู่บนกึ่งกลางของแท่งเทียนตัวก่อนหน้า
3. กราฟแท่งเทียนแต่ละอันจะปิดในช่วงสูงหรือใกล้ช่วงสูงในแต่ละวัน

รูปแบบการนำไปใช้งานและแนวคิดตามหลักจิตวิทยา

กราฟรูปแบบ Three White Soldiers จะพบได้ในช่วงแนวโน้มขาลง โดยรูปแบบนี้จะแสดงถึงจุดเปลี่ยนของแนวโน้มในตลาด ทุกๆช่วงของการเปิดต่ำที่น้อยกว่า ช่วงที่ผ่านมา แต่ปิดในช่วงสูงสุดใหม่ๆ เพราะการทำงานแบบนี้จึงเป้นการชี้ไปยังแนวโน้มขาขึ้น และก็ไม่ควรเพิกเฉยมัน

ความยืดหยุุ่นในการใช้งาน

ราคาในช่วงเปิดของกราฟแท่งเทียน ที่สองและสามจะสามารถอยู่ทุกจุดใน ช่วงที่ผ่านมา แต่ราคาในช่วงเปิดควรจะอยู่เหนือ กึ่งกลางของแท่งเทียนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งตำแหน่งเปิดควรมีความทนทานสูง เพราะว่าจะมีช่วงเปิดของมูลค่าสิทนทรัพย์ที่ต่ำกว่าราคาปิดในช่วงที่ ผ่านมา

การพัฒนา

กราฟรูปแบบ Three White Soldiers สามารถพัฒนาเป็นกราฟแท่งเทียนยาวสีขาวอันเดียวที่จะแสดงถึงแนวโน้ม ขาขึ้น

โดยกราฟรูปแบบนี้จะมีความคล้ายคลึงกับกราฟรูปแบบ Advance Block และกราฟ Deliberation

กราฟรูปแบบ Three White Soldiers (aka sanpei)

ดาวน์โหลด


ย้อนกลับสู่รายการ
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback