empty
 
 

Ba chàng lính trắng là mô hình đảo chiều tăng giá gồm nhiều thân nến trắng dài. Mọi giá đóng cửa trong mô hình này đều cao hơn mức đóng cửa của thân trước đó. Mô hình này rõ ràng hơn khi mỗi phiên giao dịch bắt đầu vào giữa ngày trước đó (thân nến). Vì vậy, mô hình này trông giống như các bậc thang và dự đoán xu hướng tăng.

Làm thế nào để nhận dạng mô hình Ba chàng lính trắng?

1. Ba thân nến dài xuất hiện từng cái một; giá đóng cửa của mỗi thân nến tiếp theo cao hơn so với cái trước.
2. Giá mở cửa của mỗi thân nến đứng ở giữa của thân trước đó.
3. Mỗi thân nến đóng cửa ở mức cao trong ngày hoặc gần đó.

Kịch bản và tâm lý

Mô hình Ba chàng lính trắng có thể được chứng kiến trong suốt xu hướng giảm. Mô hình này cho thấy một sự đảo chiều của thị trường. Mỗi phiên tiếp theo mở cửa thấp hơn so với phiên trước đó, nhưng đóng cửa ở mức cao đỉnh điểm mới. Hành vi này cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng; và không nên bỏ qua.

Tính linh hoạt

Giá mở cửa của thân nến thứ hai và thứ ba có thể ở bất cứ đâu trong ngày trước đó. Tuy nhiên, giá mở cửa thường trên mức giữa của thân nến trước đó. Ghi nhớ rằng vào lúc mở cửa phiên, sẽ có nhiều người đầu cơ giá xuống do đó tài sản mở cửa dưới mức giá đóng cửa trước đó.

Phát triển

Mô hình Ba chàng lính trắng trở thành một thân nến trắng rất dài duy nhất, hiển thị đặc tính tăng.

Mô hình này tương tự như Advance Block và Deliberation.

Ba chàng lính trắng (aka sanpei)

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback