empty
 
 
Elder-rays

การรวมตัวกันของการผสมผสานของแนวโน้มปรับตัวลงต่อตัวชี้วัดและ oscillators คุณสมบัติทางเทคนิคที่เรียกว่า indicator Elder-Rays. Exponential moving average (EMA, ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 13) จะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการติดตาม; oscillators แสดงพลังของ bulls และ bears. สำหรับการสร้างกราฟมีความจำเป็นต้องวาดสามแผนภาพ: หนึ่งสำหรับกราฟราคาและ MA, และพลังเคลื่อนที่ขึ้นและพลังเคลื่อนที่ลงของ Oscillators อยู่ที่สองสิ่งอื่น.

Elder-Rays สามารถใช้ร่วมกับวิธีอื่นได้ และสามารถใช้ได้โดยตัวเอง

ในการใช้แบบแยกต่างหาก, คุณควรพิจารณาว่าแนวโน้มของ EMA แสดงให้เห็นถึงทิศทางของเทรนด์และคุณควรเปิดสถานะไปตามนั้น Oscillators ของกำลังความแข็งแกร่งสำหรับตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง (bulls and bears power) ใช้ในการจับจังหวะในการเปิด/ปิดสถานะ แนะนำซื้อในกรณี:

มีแนวโน้มขาขึ้น (ตรวจจับโดยทิศทางของ EMA);

Oscillator ของกำลังความแข็งแกร่งสำหรับตลาดขาลง (Oscillator of bears power) มีค่าลบ แต่เพิ่มขึ้น;

the last pike of Bulls Power Oscillator สูงกว่าอันที่อยู่ก่อนหน้า;

Bears Power Oscillator เพิ่มขึ้นหลังจากเกิด bullish divergence;

ควรเปิดสถานะซื้อลดลงหาก Bears Power Oscillator มีอัตราเป็นค่าบวก

แนะนำขายในกรณี:

มีแนวโน้มขาลง (ตรวจจับโดยทิศทางของ EMA);

Oscillator ของกำลังความแข็งแกร่งสำหรับตลาดขาขึ้น (Bulls Power Oscillator) มีค่าบวก แต่ลดลง;

จุดต่ำสุดก่อนหน้าของ Bulls Power Oscillator ต่ำกว่าอันที่อยู่ก่อนหน้า;

Bulls Power Oscillator ลดลงหลังจากเกิด bearish divergence.

ไม่แนะนำให้เปิดสถานะขายหาก Bulls Power Oscillator มีค่าเป็นลบ

จังหวะที่ดีที่สุดในการเปิดออเดอร์คือเมื่อเกิดการลู่ออก (divergence) ระหว่าง Bulls Power และ Bears Power และ ราคา

เดินก้าวแรกสู่เป้าหมายของคุณ
เปิดบัญชี
พัฒนาทักษะการซื้อขายของคุณโดยไม่ต้องนำเงินคุณไปเสี่ยง
เปิดบัญชีเดโม
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2023

ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI) เป็นดัชนีที่ตามราคาซึ่งมีระดับดัชนีตั้งแต่ 0 ถึง 100 RSI สร้างขึ้นโดย Wilder ซึ่งเขาแนะนำให้ใช้ 14-day RSI เมื่อเวลาผ่านไป, 9-day และ 25-day RSI ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน หนึ่งในวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ RSI ที่นิยมคือการมองหา divergence โดยที่ราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่และ RSI ไม่สามารถผ่านจุดสูงสุดเดิมได้ divergence ดังกล่าวเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า หาก RSI กลับตัวลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม นั่นหมายความว่า RSI ได้จบรอบของ "การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว" การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว (failure swing) เป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น

Relative Strength Indexes แบ่งได้ดังนี้:

จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด Relative Strength Index มักอยู่ในระดับที่สูงกว่า 70 และต่ำกว่า 30 ดัชนีนี้มักนำการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกราฟราคา

รูปแบบกราฟ RSI มักสร้างรูปแบบกราฟ เช่น รูปแบบหัวและไหล่ (head and shoulders) หรือ รูปแบบสามเหลี่ยม (triangles) ซึ่งอาจมองเห็นได้ในกราฟราคา;

การแกว่งของราคาที่ล้มเหลว - Failure swing (การทะลุหรือการเบรคแนวรับหรือแนวต้าน) กรณีนี้หมายถึงการที่ RSI ขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุดเดิม หรือ ลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม;

ระดับแนวรับและแนวต้าน ระดับแนวรับและแนวต้านเห็นได้ชัดในกราฟ Relative Strength Index มากกว่าในกราฟราคา

Divergences Divergences เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุด (หรือต่ำสุด) ใหม่ แต่ไม่ได้ยืนยันโดยจุดสูงสุด (หรือต่ำสุด) ใหม่ในกราฟ Relative Strength Index ราคามักเกิดการกลับตัวและเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับ RSI

การคำนวณ

RSI = 100-(100/(1+U/D))

โดยที่:
U - หมายถึง จำนวนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นบวก;
D - หมายถึง จำนวนเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เป็นลบ


Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback