empty
 
 

Sự thống nhất của một xu hướng theo sau các chỉ báo và chỉ số giao động được gọi là các chỉ báo kỹ thuật Elder-Rays. Trung bình trượt lũy thừa (EMA, số thời kỳ phù hợp nhất là 13) được sử dụng như một chỉ số theo dõi; chỉ số giao động cho biết lực lên hoặc xuống của thị trường. Đồ thị của nó gồm có 03 biểu đồ: biểu đồ giá và EMA, Chỉ Số Lên Giá (Bull Power Oscillator) và Chỉ Số Xuống Giá (Bear Power Oscillator).

Elder-Rays có thể được sử dụng một cách độc lập hoặc cùng với các phương pháp khác.

Khi sử dụng riêng biệt, bạn cần chú ý rằng đường EMA nghiêng theo chiều của xu hướng, do đó bạn nên vào lệnh theo xu hướng này. Chỉ số dao động của lực lên giá và xuống giá được sử dụng để xác định thời điểm vào lệnh hoặc thanh khoản lệnh. Khuyến khích vào lệnh mua trong trường hợp:

giá có xu hướng lên (xác định bằng hướng của đường EMA);

giá có xu hướng xuống nhưng chỉ số lực giá xuống lại tăng;

đỉnh cuối cùng của Chỉ Số Lực Giá Lên cao hơn đỉnh trước đó;

Chỉ Số Lực Giá Xuống tăng sau sự phân kì giá lên;

Hạn chế vào lệnh mua nếu Chỉ Số Lực Giá Xuống có tỷ lệ dương.

Khuyến khích vào lệnh bán trong trường hợp:

giá có xu hướng xuống (xác định bởi đường EMA);

Chỉ Số Lực Giá Lên dương nhưng giảm dần;

Đáy cuối cùng của Chỉ Số Lực Giá Lên thấp hơn mức đáy trước đó ;

Chỉ Số Lực Giá Lên giảm và chệch khỏi đường phân kì giá xuống.

Không khuyến khích vào lệnh bán nếu Chỉ Số Lực Giá Lên có giá trị âm.

Thời điểm thích hợp nhất để vào lệnh là khi có sự phân kỳ giữa Lực Giá Lên, Lực Giá Xuống và mức giá.

   Trở về danh sách các chỉ báo   
Trở về danh sách các chỉ báo
Thực hiện bước đầu tiên hướng tới mục tiêu của bạn
Mở tài khoản
Phát triển kỹ năng giao dịch mà không mạo hiểm mất tiền của bạn
Mở tài khoản demo
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.