empty
 
 

รูปแบบกราฟ

รูปแบบกราฟที่สำคัญจากทาง InstaForex นั้นจะเป็นการบริการที่มีการใช้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ในตลาดได้ และสามารถรับมือกับข้อมูลจากทางตลาดได้ทันท่วงที ในการบริการของพวกเรานั้น คุณจะพบกับรูปแบบกราฟล่าสุดและมีความสำคัญมากที่สุดในทุกๆคู่สกุลเงิน และทุกๆขอบเขตเวลา

รูปแบบกราฟนั้นเป็น รูปจำลองทางกราฟฟิกที่ถูกสร้างขึ้นมาในชาร์ตจากราคา อ้างอิงตามหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ตั้งสมมติฐานมาว่า ประวัติศาสตร์ (การเคลื่อนไหวของราคา) มักจะเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิม นั้นหมายความว่า การเคลื่อนไหวของราคาก็หมือนกับ สถานการณ์หนึ่งที่จะสามารถทำการคาดการณ์ไปยังทิศทางในอนาคต ตามเหตุการณ์ที่น่าจะมีความเป็นไปได้สูง


Actual Patterns

Figure
Instrument
Timeframe
Trend
Signal Strength
 
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback