empty
 
 

Ринковий аналіз, залежно від принципів, що лежать в його основі, може бути технічним або фундаментальним. Концепція технічного аналізу будується на твердженні, що співвідношення попиту і пропозиції, яке відображає ціновий графік, підпорядковується законам математики. Згідно фундаментальному аналізу, ринок змінюється виключно в силу політичних, економічних і фінансових чинників.

Зважаючи на це, фундаментальний аналіз оцінює інформацію економічного, фінансового і політичного характеру, яка напряму чи опосередковано впливає на рух ринкової ціни. Зокрема - основні економічні показники країн з провідною економікою, що можуть вплинути на курси основних валют. Значущими є наступні показники: валовий національний продукт; внутрішній валовий продукт; рівень інфляції; рівень безробіття; індекси споживчих і виробничих цін; товарний індекс; індекс індустріальних цін; платіжний і торгівельний баланс.

Валовий національний продукт (ВНП), що включає в себе такі показники, як споживання, інвестиції, державні витрати, експорт та імпорт, є ключовим індикатором стану національної економіки. Існує прямо-пропорційна залежність ВНП і валютного курсу. Високий ВНП свідчить про хороший стан економіки і приплив іноземних інвестицій, які в свою чергу підвищують попит на національну валюту. Тривале зростання ВНП може призвести до інфляції, для зниження якої використовується підвищення відсоткових ставок, що веде до збільшення попиту на валюту.

Рівень безробіття показує співвідношення кількості безробітних і загальної чисельності працездатного населення і в ідеалі не повинен перевищувати позначку в 6%. Зростання безробіття негативно позначається на курсі валюти, який починає падати. Аналогічний вплив на валютний курс чинить інфляція, яка вимірюється темпом зростання цін. При цьому показники інфляції і безробіття перебувають у зворотній пропорційній залежності.

У сферу аналізу також входять події, значимі для політичного курсу різних країн: вибори, економічні реформи, укладення міжнародних угод та інші. Основним фінансовим чинником, що розглядається аналітиками, є рівень реальних відсоткових ставок центральних банків, що визначає загальну прибутковість вкладень в економіку країни. Підвищення індикатора створює сприятливі умови для зростання курсу національної валюти.

Крім того, на курс національної валюти впливають стихійні лиха, терористичні акти, надзвичайні ситуації та інші події, що не піддаються прогнозу.

Фундаментальний аналіз, зважаючи на складність оцінки великої кількості різних показників різних країн, професійно проводиться кваліфікованими аналітиками профільних організацій.

Повернутися до списку статей
Відкрити рахунок
Відкрити рахунок
Поповнити рахунок
Поповнити рахунок
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок