empty
 
 

ВВП

Що таке ВВП?

ВВП (Валовий внутрішній продукт): що потрібно знати.

Валовий внутрішній продукт – ВВП – значуща економічна величина, яка відображає підсумкову вартість вироблених товарів і послуг. Ринкова вартість товарів визначається за річний період. Фахівці розраховують вартість послуг з різних галузей економіки, що діють в межах однієї держави. Макроекономічний показник не залежить від національної приналежності застосовуваних виробничих факторів.


Методи розрахунку ВВП

Для правильного розрахунку ВВП необхідно врахувати всі продукти та послуги, які були зроблені в даному році, але без повторного, подвійного рахунку. Тому у визначенні ВВП йдеться про кінцеві товари та послуги.

Якщо в ВВП включити проміжні продукти, що використовуються для виробництва інших товарів, то виходить завищена оцінка ВВП.

ВВП визначається як грошова оцінка кінцевих товарів і послуг, вироблений за рік, остільки необхідно підсумувати всі витрати економічних суб'єктів на придбання кінцевих продуктів.

При розрахунку ВВП на основі витрат або потоку благ підсумовуються наступні величини:

 • споживчі витрати населення (С);
 • валові приватні інвестиції в національну економіку (I);
 • державні закупівлі товарів і послуг (G);
 • чистий експорт (NX), який представляє різницю між експортом та імпортом даної країни.
ВВП = C + I + G + NX

ВВП на душу населення

ВВП (ПКС) на душу населення за паритетом купівельної спроможності є найбільш точною характеристикою, що визначає рівень економічного розвитку, а також зростання економіки. Для порівнянності всі показники виражаються в доларі ФРС США.

Дефлятор ВВП

Дефлятор валового внутрішнього продукту – це ціновий індекс, створений з метою вимірювання загального рівня цін на товари та послуги за певний період в економіці. Розраховується як індекс Пааше і виражається у відсотках.

Розрахунок являє собою відношення номінального ВВП, вираженого в ринкових цінах поточного року, до реального ВВП, вираженого в цінах базисного року.

Дефлятор ВВП = (∑ (Qt × Pt) / ∑ (Qt × P0)) × 100%

Де:

 • Qt - обсяг продукції звітного періоду;
 • Pt - ціна в звітному році;
 • P0 - ціна в базисному році.

Номінальний і реальний ВВП

Номінальний ВВП – це ВВП, розрахований в поточних цінах, в цінах даного року. На величину номінального ВВП впливають два фактори:

 • зміна реального обсягу виробництва;
 • зміна рівня цін.

Для того, щоб виміряти реальний ВВП, необхідно очистити номінальний ВВП від впливу на нього зміни рівня цін.

Реальний ВВП – це ВВП, який вимірюється в порівнянних (незмінних) цінах, а ціни базового року. При цьому базовим роком може бути обраний будь-який рік, хронологічно як раніше, так і пізніше поточного.


Рейтинг ВВП країн

Існує рейтинг країн по ВВП, який розраховується за паритетом купівельної спроможності. Розрахунок роблять Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. За версією МВФ, з 2014 до 2016 року місця з першого по шосте розподіляються наступним чином: КНР (17,71%), США (15,50%), Індія (7,24%), Японія (4,35%), Німеччина (3,33%), Росія (3,21%). Оскільки долар США не є фіксованою величиною, і немає єдиної методики розрахунку паритету купівельної спроможності – в різних фінансових інститутах розрахований ВВП може мати різні значення.

Рейтинг ВВП країн

Структура ВВП Росії

Структура ВВП Росії
Попри те, що економіка Росії орієнтована на видобуток і продаж корисних копалин, їх частка у ВВП країни поступово скорочується. У 2016 році на видобуток і обробку корисних копалин доводилося 23,3%, в 2015 році – 24%, в 2012 році – 26,1%.
Це пов'язано з ростом активності на ринку послуг. За даними Росстату, даний вид діяльності за дев'ять місяців 2016 року в частці ВВП склав 9,4 трлн рублів, збільшившись за чотири роки на 3,1 трлн рублів.

Економіка має наступну структуру по секторах (2016 р.):

 • Сільське господарство, мисливство та лісове господарство – 4,5 %;
 • Рибальство, рибництво – 0,3 %;
 • Видобуток корисних копалин – 9,4 %;
 • Переробна промисловість – 13,7 %;
 • Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 3,1 %;
 • Будівництво – 6,2 %;
 • Торгівля – 15,9 %;
 • Готелі та ресторани – 0,8 %;
 • Транспорт і зв'язок – 7,8 %;
 • Фінансова діяльність – 4,4 %;
 • Освіта – 2,6 %;
 • хорона здоров'я та надання соціальних послуг – 3,8 %;
 • Інші галузі – 27,6 %.
Структура ВВП Росії

Структура ВВП США

Структура ВВП США
Існує думка, що Сполучені Штати Америки дуже багато виробляють і тому мають найсильнішу економіку, проте це не так. Прихильники такого твердження Америку плутають з КНР, у якій основна частина ВВП припадає на експортну продукцію. У Штатах справа йде по-іншому. Економіка має наступну структуру по секторах:
 • сфера послуг – 78%;
 • промисловість – 21%;
 • сільське господарство – 1%.

Структура ВВП США

Структура ВВП Китаю

Структура ВВП Китаю
Китай займає друге місце в світі за номінальним ВВП, перше місце по ВВП за паритетом купівельної спроможності з 2014 року.
За останні 30 років китайська економіка постійно зростає.
На початку XXI століття КНР є першої світової індустріальною наддержавою за обсягами промислового виробництва, а також космічною і ядерною державою – країна лідирує в світі з видобутку вугілля, залізних, марганцевих, свинцево-цинкових, сурм'яних і вольфрамових руд, а також деревини.
Сфера послуг і промисловість в Піднебесній майже рівні, але в останні роки темпи приросту сфери послуг збільшуються.

Темпы роста ВВП Росії

Економіка РФ, згідно з даними Росстату за 2016 рік, посідає шосте місце серед країн світу за обсягом ВВП за ПКС (паритетом купівельної спроможності). ВВП за ПКС Росії за 2016 рік склав 3800 млрд доларів. Номінальний ВВП країни склав 1281 млрд доларів – за цим показником РФ займає 12-е місце в світі.

На 2017 рік частка Росії в світовому ВВП становить 2,49%.

Свого часу економіка СРСР являла собою другу в світі за обсягом ВВП (офіційний курс долара близько 60 копійок). На частку СРСР припадало близько 20% світового промислового виробництва.

Економіка СРСР була мобілізаційного типу, з адміністративно-командною системою управління, з вкрай високим рівнем мілітаризації, монополізації, авторитарії та розриву між рівнем економічного розвитку і рівнем особистого споживання його громадян. Продуктивність праці в СРСР була на вкрай низькому рівні – як робочого, так і управлінського персоналу.

Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок