empty
 
 

GDP

GDP là gì?

GDP (Tổng sản phẩm quốc nội): những điều bạn nên biết.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một thước đo kinh tế cho thấy giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một quốc gia. Giá trị thị trường thường được xác định hàng năm. Các chuyên gia tính toán giá trị dịch vụ trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau của một tiểu bang nhất định. Chỉ tiêu kinh tế vĩ mô này không phụ thuộc vào nguồn lực được sử dụng từ đâu.


Phương pháp tính toán

Để tính toán GDP một cách chính xác, tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất cho một năm nhất định cần được tính đến mà không được tính trùng lặp. Đó là lý do tại sao chỉ hàng hóa và sản phẩm cuối cùng mới được đề cập trong định nghĩa GDP.

Nếu hàng hóa trung gian, được sử dụng để sản xuất hàng hóa khác, được tính vào GDP, thì giá trị GDP lúc đó sẽ được đánh giá là vượt mức giá trị.

GDP được xác định là một ước tính bằng tiền của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một năm; chi tiêu của tất cả các chủ thể kinh tế cho các sản phẩm cuối cùng nên được cộng lại với nhau.

Để tính toán GDP dựa trên chi tiêu hoặc lợi ích lan tỏa, nên thêm vào các giá trị sau:

 • tiêu dùng tư nhân (C);
 • tổng đầu tư tư nhân vào nền kinh tế quốc dân (I);
 • chi tiêu của chính phủ đối với hàng hóa và dịch vụ cuối cùng (G);
 • xuất khẩu ròng, xuất khẩu trừ nhập khẩu (NX).
GDP = C + I + G + NX

GDP bình quân đầu người

GDP (theo sức mua tương đương) trên đầu người là một giá trị chính xác hơn phản ánh sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Đối với mục đích so sánh, tất cả các chỉ số được biểu thị bằng đô la Mỹ.

Giảm phát GDP

Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc nội là một chỉ số giá để đo lường mức giá chung của hàng hoá và dịch vụ trong một thời gian nhất định trong một nền kinh tế. Nó được tính là chỉ số Paasche và được biểu thị bằng phần trăm.

Chỉ số giảm phát GDP là tỷ lệ giữa GDP danh nghĩa tính theo giá thị trường của năm hiện tại so với GDP thực tính theo giá của năm gốc.

Giảm phát GDP = (∑ (Qt × Pt) / ∑ (Qt × P0)) × 100%

Chú thích:

 • Qt - khối lượng sản xuất của thời kỳ nhất định;
 • Pt - giá trong khoảng thời gian nhất định;
 • P0 - giá của năm gốc.

GDP danh nghĩa và thực tế

GDP danh nghĩa là GDP được tính theo giá hiện hành, là giá của năm hiện tại. GDP danh nghĩa bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố:

 • thay đổi khối lượng sản xuất thực tế;
 • thay đổi giá cả.

Để tìm ra GDP thực tế, nên loại trừ những thay đổi về mức giá khỏi GDP danh nghĩa.

GDP thực tế là GDP được tính theo giá tương thích (cố định), là giá của năm gốc. Năm gốc có thể là năm bất kỳ trước hoặc sau năm hiện tại.


Danh sách các quốc gia theo GDP

Các quốc gia được sắp xếp vào danh sách theo GDP theo sức mua tương đương. Các tính toán được thực hiện bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Theo IMF, trong giai đoạn 2014-2016, sáu vị trí đầu tiên thuộc về Trung Quốc (17,71%), Hoa Kỳ (15,50%), Ấn Độ (7,24%), Nhật Bản (4,35%), Đức (3,33%) và Nga (3,21%). Vì đô la Mỹ không phải là một giá trị cố định và không có phương pháp tính toán duy nhất cho sức mua tương đương, ước tính GDP có thể khác nhau ở các tổ chức tài chính khác nhau.

Danh sách các quốc gia theo GDP

Cơ cấu GDP của Hoa Kỳ

Cơ cấu GDP của Hoa Kỳ
Người ta tin rằng Hoa Kỳ sản xuất nhiều hàng hóa và do đó có nền kinh tế mạnh nhất, tuy nhiên, điều này không đúng. Những người ủng hộ lý thuyết này nhầm lẫn Mỹ với Trung Quốc, nơi mà phần chính của GDP được tạo ra từ xuất khẩu. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ có cấu trúc như sau:
 • dịch vụ - 78%;
 • sản xuất - 21%;
 • nông nghiệp - 1%.

Cơ cấu GDP của Hoa Kỳ

Cơ cấu GDP của Trung Quốc

Cơ cấu GDP của Trung Quốc
Trung Quốc đã chiếm vị trí thứ hai trên thế giới theo GDP danh nghĩa và vị trí đầu tiên theo GDP PPP kể từ năm 2014.
Nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển trong 30 năm qua.
Vào đầu thế kỷ 21, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một siêu cường công nghiệp toàn cầu tính theo tốc độ sản xuất; nó cũng là một siêu cường về vũ trụ và hạt nhân khi quốc gia này chiếm vị trí hàng đầu về sản xuất than và gỗ cũng như quặng sắt, mangan, kẽm-chì, antimony và quặng vonfram.
Các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất chiếm gần như bằng nhau trong GDP của đất nước. Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ đang mở rộng với tốc độ nhanh hơn trong những năm gần đây.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.