empty
 
 

Untuk melayakkan diri anda tersenarai di kalangan pencabar hadiah, sila pastikan akaun dagangan anda memenuhi kesemua syarat utama kempen ini, yang terdiri daripada formula: A - B + C> $ 1,500, di mana A - jumlah pendepositan baharu dari 28 Disember, 2015, B - jumlah pengeluaran dari 28 Disember 2015, C - hasil perdagangan (sekiranya ia adalah negatif, ia tidak diambil kira). Bagi pemilik kad kelab InstaForex, akaun anda dikehendaki memenuhi syarat-syarat yang berikut: A - B + C> $ 1000,00, di mana A adalah jumlah pendepositan dari 28 Disember 2015, B adalah jumlah pengeluaran dari 28 Disember 2015, C adalah hasil perdagangan. Sekiranya С <0, maka syarat adalah seperti berikut: А - В> $ 1000.

Buka akaun
Buka akaun
Wang deposit
Wang deposit

Borang Pendaftaran Peraduan

Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.