empty
 
 

เพื่อที่จะเป็นผู้ลุ้นรางวัลโปรดตรวจสอบบัญชีซื้อขายของคุณว่ามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการหลักของแคมเปญที่ซึ่งประกอบด้วยในสูตร: A - B + C > $1500 โดยที่ A - คือผลรวมของการจ่ายทดแทน ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2015 B - การถอนตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2015 C - ผลการเทรด(ในกรณีที่เป็นลบจะไม่นำมาพิจารณา) สำหรับเจ้าของบัตร InstaForex สโมสร จาก A - B + C > $ 1,000.00 ซึ่งเป็นจำนวนเงินฝากจากวันที่ 28 ธันวาคม 2015 B คือจำนวนเงินที่ถอนจาก 28 ธันวาคม 2015 C เป็นผลมาจากการเทรด ในกรณีС <0, เงื่อนไขดังต่อไปนี้: А - В > $ 1,000

เปิดบัญชี
เปิดบัญชี
ทำการฝากเงิน
ทำการฝากเงิน

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.