empty
 
 

"InstaForex Great Race 2015" Syarat dan Terma

I. Peruntukkan Am

  • 1. "InstaForex Great Race 2015" peraduan diaturkan oleh Kumpulan InstaFintech.
  • 2. Peraduan terdiri daripada 4 peringkat dan peringkat akhir.
  • 3. Tempoh peraduan berlangsung:
   • - 20.10.2014 - 21.11.2014;
    - 12.01.2015 - 13.02.2015;
    - 30.03.2015 - 01.05.2015;
    - 15.06.2015 - 17.07.2015.
  • 4. Tempoh pendaftaran untuk ke semua empat peringkat:
   • - 25.08.2014 - 17.10.2014;
    - 10.11.2014 - 09.01.2015;
    - 26.01.2015 - 27.03.2015;
    - 13.04.2015 - 12.06.2015.
  • 5. Peringkat akhir Peraduan: 24.08.2015 - 25.09.2015.
  • 6. Hadiah keseluruhan pada "InstaForex Great Race 2015" peraduan adalah 55 000 USD.
  • 7. Senarai hadiah untuk empat peringkat pertama peraduan adalah seperti berikut:
   • - hadiah 1 - 3000 USD;
    - hadiah 2 - 2000 USD;
    - hadiah 3 - 1500 USD;
    - hadiah 4 - 800 USD;
    - hadiah 5 - 600 USD;
    - hadiah 6 - 400 USD;
    - hadiah 7 - 300 USD + 40 mata bonus;
    - hadiah 8 - 250 USD + 30 mata bonus;
    - hadiah 9 - 200 USD + 20 mata bonus;
    - hadiah 10 - 150 USD + 10 mata bonus;
    - hadiah 11 - 100 USD + 5 mata bonus.
  • 8. Senarai hadiah untuk Peringkat Akhir Peraduan adalah seperti berikut:
   • - hadiah 1 - 6000 USD;
    - hadiah 2 - 3500 USD;
    - hadiah 3 - 2300 USD;
    - hadiah 4 - 1500 USD;
    - hadiah 5 - 1000 USD;
    - hadiah 6 - 850 USD;
    - hadiah 7 - 750 USD;
    - hadiah 8 - 550 USD;
    - hadiah 9 - 350 USD;
    - hadiah 10 - 300 USD;
    - hadiah 11 - 250 USD;
    - hadiah 12 - 200 USD;
    - hadiah 13 - 150 USD;
    - hadiah 14 - 100 USD.
  • 9. Selain daripada wang,mata bonus juga akan diberikan kepada 4 peringkat pertama pada "InstaForex Great Race 2015" peraduan yang boleh digunakan ketika Peringkat Akhir pada Peraduan. Peserta mendapat tambahan 1000 USD kepada deposit awal pada akaun peraduan untuk setiap mata bonus. Peserta yang telah mengambil bahagian dalam langkah sebelumnya pada InstaForex Great Race dan mendapat mata bonus perlu menghantar email kepada [email protected] meminta bonus kepada akaun mereka pada akhir Peraduan.
  • 10. Pendaftaran dalam Peraduan Akhir "InstaForex Great Race 2015" bermula pada 22.06.2015 pada 00:00 (waktu terminal) dan berakhir pada 21.08.2015 pada 23:59 (waktu terminal).

II. Peserta.

  • 1. Setiap akaun dagangan InstaForex boleh mengambil bahagian dalam semua peringkat Peraduan.
  • 2. Hanya pelanggan yang berumur penuh (melebihi 18 tahun) boleh mengambil bahagian dalam Peraduan.
  • 3. Setiap peserta peraduan perlu mendaftar pada laman web InstaForex.
  • 4. Peserta bersetuju untuk menyediakan data yang betul, nama penuh seperti yang tertulis di dalam maklumat IC dan email yang boleh dihubungi.
  • 5. Jika dagangan pada dua atau akaun yang lebih dilakukan daripada IP yang sama, Pentadbiran Pertandingan berhak untuk menyingkirkan pemiliknya. Maka, kami mencadangkan untuk tidak menggunakan modem GPRS dan 3G.
  • 6. Penganjur berhak untuk menyingkirkan pendaftaran pada sebarang peserta tanpa menerangkan sebab atau penyingkiran sebarang peserta ketika Peraduan atau selepas Peraduan berkahir dengan penjelasan.Sebab kerana penyingkiran boleh disebabkan membuka pesanan yang bertentangan dengan jumlah yang besar dengan pasangan matawang yang sama pada akaun dagangan yang berbeza pada waktu yang hampir sama, sebagai penggunaan pada kesalahan dalam aliran harga untuk mendapatkan keuntungan yang terjamin.
  • 7. Daftar untuk Peraduan Peserta menerima semua sekatan pada peraturan Peraduan.
  • 8. Penyertaan pada penutupan relativ dalam peraduan yang sama adalah dilarang. Jika pendaftaran data pada akaun peserta bertepatan dengan satu daripada peserta yang lain, Syarikat mempunyai hak untuk menganggap cocokkan ini sebagai sebab untuk penyingkiran.

III. Terma Dagangan

  • 1. Selepas pendaftaran Peraduan selesai Peserta menjadi pemegang akaun demo.
  • 2. Deposit awal adalah 100000 USD untuk semua peserta dan ia tidak boleh diubah.
  • 3. 1:500 leverage.
  • 4. Akaun demo dibuka untuk setiap peringkat Peraduan.
  • 5. Semua pesanan diletakkan pada harga bukan pasaran ditakdirkan untuk pembatalan. Pentadbiran Peraduan berhak untuk menyingkirkan akaun,jika ianya diambil untuk dagangan pada harga bukan pasaran.
  • 6. Peserta peraduan boleh menggunakan Expert Advisors dan sebarang strategi dagangan tanpa sebarang sekatan.
  • 7. Pasangan matawang utama dan pasangan Forex adalah instrumen dagangan yang hanya boleh didapati pada Peraduan.
  • 8. Jumlah minimum dagangan adalah 0.01, maksimum 10 lot. Satu peringkat adalah 0.01 lot.
  • 9. Peserta peraduan boleh mengubah akaun dagangannya kepada Free Swap dengan mengubungi Bahagian Sokongan.
  • 10. Jumlah maksimum pada pembukaan dagangan termasuk pending order adalah 5.
  • 11. Tahap Stop Out adalah 10%.
  • 12. Terma dagangan lain untuk peraduan akaun dagangan adalah samada seperti akaun dagangan nyata dengan InstaForex.

IV. Penentuan Pemenang

  • 1. Selepas setiap peringkat Peraduan berakhir semua urusniaga ditutup secara automatik pada harga semasa.
  • 2. Pemegang deposit terbesar akan diumumkan sebagai pemenang.
  • 3. Jika dua peserta mempunyai keuntungan yang sama, Pemenang ditentukan oleh Syarikat.
  • 4. Pemenang Peraduan akan meletakkan nama mereka untuk disiarkan.
  • 5. Penganjur berhak untuk menyingkirkan permintaan pendaftaran Peserta tanpa sebab dan penyingkiran peserta, samada ketika Peraduan atau selepas ianya berakhir, ketika bukti langsung atau tidak langsung pada cubaan penipuan operasi dengan dana hadiah.
  • 6. Syarikat berhak untuk menolak daripada mengkreditkan hadiah wang jika Peserta mengumpulkan hadiah pada satu atau beberapa akaun.

V. Penerbitan Keputusan.

  • 1. Baki pada akaun peserta adalah perlu jika akses percuma pada laman web syarikat ketika tempoh peraduan.
  • 2. Syarikat berhak untuk menerbitkan penyata peserta selepas Peraduan berakhir.
  • 3. Data kediaman peserta juga boleh diterbitkan.
  • 4. Keputusan peraduan akan ditunjukkan ketika 14 hari selepas Peraduan berakhir dan semua prosedur selesai.

VI. Pengambilan Hadiah.

  • 1. Pemenang perlu untuk membuka dan mengesahkan akaun dagangan nyata mereka dalam 30 hari selepas keputusan peraduan dikeluarkan.
  • 2. Dana hadiah akan dikreditkan ke akaun nyata yang disahkan yang dibuka oleh pemenang.
  • 3. Pemenang mengakui liabiliti untuk sebarang aktiviti pada akaun dibuka oleh Pengurusan Kempen dan Peraduan yang terletak didalam skop perjanjian dan peraturan oleh Kumpulan InstaFintech.
  • 4. Wang hadiah tidak boleh dikeluarkan daripada akaun.Hanya keuntungan yang dihasilkan daripada jumlah hadiah boleh dikeluarkan.
  • 5. Penganjur berhak untuk memutuskan sebarang hadiah yang telah diberikan sebagai tidak sah dan tertakluk kepada pembatalan ketika bukti langsung atau tidak langsung pada percubaan penipuan dengan dana harga.
  • 6. Akaun dagangan dicaskan secara automatik pada pengisian permohonan untuk pengeluarkan. Mengambil kira aplikasi pakar akan memastikan bahawa baki dan free margin bertepatan dengan jumlah pada dana yang boleh didapati untuk pengeluaran. Jika ia tidak mematuhi jumlah yang ditentukan dalam pengeluaran permohonan akan dikreditkan semula ke akaun.

VII. Bahasa

  • 1. Bahasa pada peraturan semasa adalah Bahasa Inggeris.
  • 2. Untuk kemudahan peserta, Penganjur boleh menyediakan peraturan dalam bahasa yang berbeza daripada Bahasa Inggeris. Versi yang telah diterjemahkan pada peraturan adalah hanya daripada karakter informatif.
  • 3. Jika bacaan yang pelbagai pada versi yang sudah diterjemahkan dan peraturan dalam Bahasa Inggeris, peraturan dalam Bahasa Inggeris dianggap sebagai standard rujukan sebelumnya.

Halaman Peraduan

Tidak boleh bertanya sekarang?
Tanya soalan anda di Ruangan bersembang.