empty
 
 

Điều khoản và điều kiện cuộc thi "InstaForex - Cuộc đua tuyệt vời 2015"

I. Quy định chung

  • 1. "InstaForex - Cuộc đua tuyệt vời 2015" Cuộc thi được tổ chức bởi tập đoàn InstaFintech.
  • 2. Cuộc thi được tổ chức bởi tập đoàn InstaForex.
  • 3. CThời gian của cuộc thi:
   • - 20.10.2014 - 21.11.2014;
    - 12.01.2015 - 13.02.2015;
    - 30.03.2015 - 01.05.2015;
    - 15.06.2015 - 17.07.2015.
  • 4. Thời gian đăng kí cho 4 vòng của cuộc thi:
   • - 25.08.2014 - 17.10.2014;
    - 10.11.2014 - 09.01.2015;
    - 26.01.2015 - 27.03.2015;
    - 13.04.2015 - 12.06.2015.
  • 5. Chung kết: 24.08.2015 - 25.09.2015.
  • 6. iải thưởng cho cuộc thi "InstaForex - Cuộc đua tuyệt vời 2015" là 55 000 USD.
  • 7. Giải thưởng cho 4 vòng đầu tiên của cuộc thi là:
   • - Giải 1 - 3000 USD;
    - Giải 2 - 2000 USD;
    - Giải 3 - 1500 USD;
    - Giải 4 - 800 USD;
    - Giải 5 - 600 USD;
    - Giải 6 - 400 USD;
    - Giải 7 - 300 USD + 40 điểm thưởng;
    - Giải 8 - 250 USD + 30 điểm thưởng;
    - Giải 9 - 200 USD + 20 điểm thưởng;
    - Giải 10 - 150 USD + 10 điểm thưởng;
    - Giải 11 - 100 USD + 5 điểm thưởng.
  • 8. Giải thưởng cho trận chung kết là:
   • - Giải 1 - 6000 USD;
    - Giải 2 - 3500 USD;
    - Giải 3 - 2300 USD;
    - Giải 4 - 1500 USD;
    - Giải 5 - 1000 USD;
    - Giải 6 - 850 USD;
    - Giải 7 - 750 USD;
    - Giải 8 - 550 USD;
    - Giải 9 - 350 USD;
    - Giải 10 - 300 USD;
    - Giải 11 - 250 USD;
    - Giải 12 - 200 USD;
    - Giải 13 - 150 USD;
    - Giải 14 - 100 USD.
  • 9. Ngoài tiền, điểm thưởng cũng được cộng vào trong 4 vòng đầu tiên của & quot; InstaForex Great Race 2015 & quot; có thể được sử dụng ở trận chung kết của cuộc thi. Người tham gia được thêm 1,000 USD để đặt cọc ban đầu vào tài khoản cuộc thi của mình cho tất cả các điểm thưởng. Những người tham gia đã tham gia vào các bước trước đó của InstaForex Great Race và đã nhận điểm thưởng nên gửi email đến [email protected] để yêu cộng cộng điểm thưởng cho tài khoản của họ lúc kết thúc cuộc thi.
  • 10. Thời gian đăng kí trận chung kết cuộc thi "Cuộc đua tuyệt vời InstaForex" bắt đầu lúc 0:00 ngày 22/6/2015 và kết thúc lúc 23:59 ngày 21/8/2015..

II. Người tham gia.

  • 1. Mỗi tài khoản giao dịch của InstaForex đều có thể tham gia vào tất cả các vòng của cuộc thi.
  • 2. Chỉ những khách hàng đủ tuổi (trên 18 tuổi) mới có thể tham gia cuộc thi.
  • 3. Mỗi người tham gia phải đăng nhập vào InstaForex.
  • 4. Người tham gia đồng ý cung cấp những thông tin xác thực, họ tên giống với chứng minh nhân dân và email liên hệ có giá trị.
  • 5. Trong trường hợp giao dịch của hai hoặc nhiều tài khoản được thực hiện từ cùng một IP, Ban tổ chức của cuộc thi có quyền cấm người đó tham gia. Vì vậy, chúng tôi đề nghị không nên sử dụng GPRS và 3G.
  • 6. Ban tổ chức có quyền từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào mà không cần giải thích lý do hoặc loại bất cứ người tham gia nào trong cuộc thi hoặc sau khi cuộc thi kết thúc với lời giải thích. Lý do bị loại có thể là do mở một giao dịch lớn đối lập với những order trên cùng một cặp tiền tệ trên các tài khoản giao dịch khác nhau cùng một lúc, cũng như sử dụng các lỗi trong dòng chảy giá để đảm bảo được lợi nhuận của mình.
  • 7. Đăng ký tham gia cuộc thi, người tham gia phải chấp nhận tất cả các hạn chế và các quy tắc của cuộc thi.
  • 8. Sự tham gia của những người thân trong cùng một cuộc thi là bị cấm. Nếu các dữ liệu đăng ký tài khoản của thí sinh trùng với một trong những thí sinh khác, Công ty có quyền loại bạn ra khỏi cuộc thi.

III. Điều khoản giao dịch

  • 1. Sau khi hoàn thành các bước đăng ki, người chơi trở thành chủ của một tài khoản demo.
  • 2. Số tiền gửi ban đầu cho tất cả người chơi là 100,000$ và không thể thay đổi.
  • 3. Tỉ lệ đòn bẩy 1:500.
  • 4. Tài khoản demo được mở sau mỗi vòng của cuộc thi.
  • 5. Tất cả các đơn đặt hàng đặt giá phi thị trường sẽ bị hủy bỏ. Ban tổ chức của cuộc thi có quyền bỏ bất kì tài khoản nào, trong trường hợp nó đã được sử dụng cho giao dịch báo giá phi thị trường.
  • 6. Những người tham gia cuộc thi có thể sử dụng chuyên gia cố vấn và bất kì chiến lược kinh doanh nào.
  • 7. Cặp tiền tệ chính và ngoại hối chéo là những công cụ giao dịch có sẵn trong cuộc thi.
  • 8. Khối lượng giao dịch thấp nhất là 0.01 lot và cao nhất là 10 lot. Mỗi vòng là 0.01 lot
  • 9. Những người tham gia cuộc thi có thể liên hệ với phòng Hỗ trợ để thay đổi tài khoản giao dịch của mình thành tài khoản miễn phí Phí qua đêm.
  • 10. Số giao dịch được mở bao gồm cả giao dịch chờ tối đa là 5.
  • 11. Mức dừng là 10%.
  • 12. Những điều kiện giao dịch khác cho các tài khoản giao dịch trong cuộc thi cũng tương tự như đối với tài khoản giao dịch trực tiếp của InstaForex.

IV. Xác định người chiến thắng

  • 1. Sau khi kết thúc mỗi cuộc thi, tất cả các giao dịch sẽ tự động đóng lại tại mức giá hiện tại.
  • 2. Chủ tài khoản kí gửi lớn nhất sẽ là người chiến thắng.
  • 3. Trong trường hợp có 2 người tham gia cùng có một mức lợi nhuận cao nhất như nhau thì công ty sẽ là người quyết định ai sẽ là người thắng cuộc.
  • 4. Những người chiến thắng của cuộc thi sẽ được công bố tên..
  • 5. Trong suốt cuộc thi và cả sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức có quyền loại bất kì người tham gia nào mà không cần thông báo lý do nếu phát hiện những bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp cho thấy có sự gian lận nhằm giành được giải thưởng.
  • 6. Công ty có quyền từ chối tính thưởng nếu người tham gia tích lũy các giải thưởng trên một hoặc nhiều tài khoản.

V. Công bố kết quả.

  • 1. TSố dư tài khoản của người tham gia có thể truy cập miễn phí trên trang web của công ty trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.
  • 2. Công ty có quyền công bố công cộng về người chiến thắng sau khi cuộc thi kết thúc.
  • 3. Thông tin về nơi cư trú của người tham gia cũng được công bố.
  • 4. Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trong thời gian 14 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và hoàn thành tất cả các thủ tục kiểm tra.

VI. Nhận giải.

  • 1. Người chiến thắng nên mở và xác minh tài khoản giao dịch trực tiếp của họ trong vòng 30 ngày sau khi công bố kết quả của cuộc thi.
  • 2. Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch trực tiếp đã được xác minh bởi người chiến thắng.
  • 3. Người chiến thắng phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản được mở bởi ban tổ chức của cuộc thi nằm trong phạm vi của thỏa thuận và quy định của tập đoàn InstaFintech.
  • 4. Các khoản tiền thưởng không thể được rút ra. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào có được từ số tiền thưởng thì có thể rút ra.
  • 5. Ban tổ chức có quyền tuyên bố bất kỳ giải thưởng đã được thông báo là không hợp lệ hoặc hủy giải thưởng khi có bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp về các hoạt động gian lận nhằm đoạt được giải thưởng
  • 6. Tài khoản giao dịch sẽ bị đóng tự động khi điền vào đơn rút tiền. Ứng dụng này nhằm đảm bảo sự cân bằng và số tiền tự do phù hợp với số tiền của quỹ có sẵn để rút. Trong trường hợp không đầy đủ số tiền quy định trong đơn rút ứng dụng được trả lại vào tài khoản.

VII. Ngôn ngữ

  • 1. Những quy tắc được thể hiện dưới ngôn ngữ chính là tiếng anh.
  • 2. Để thuận tiện cho người tham gia, Ban tổ chức có thể cung cấp các quy tắc trong một ngôn ngữ khác với tiếng Anh. Phiên bản dịch của các quy tắc chỉ cung cấp thông tin đơn thuần.
  • 3. Trong trường hợp các bài đọc biến thể là bản dịch và các quy tắc thì ở dạng tiếng Anh, thì các quy tắc trong tiếng Anh được coi là một bản tham khảo tiêu chuẩn.

Trang chủ cuộc thi

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.