Facebook
 
 

Фьючерсларни савдо қилиш

Фьючерс бу нима?
Фьючерсларнинг турлари
Фьючерсларга CFD савдо қилиш
Фьючерсларга CFD савдо қилишнинг хусусиятлари ва афзалликлари
Экспирация муддатлари ва савдо қилиш вақти
Фьючерсларни савдо қилиш стратегиялари
ИнстаФорекс билан фьючерсларга CFD савдо қилишнинг афзалликлари
Фьючерсларга CFD бўйича савдо шартлари
Бошқа савдо воситалари

Фьючерс бу нима?

Фьючерс (фьючерсли шартнома) – харидор ва сотувчи ўртасида актив - товар, валюта ёки индекс – келгусида маълум бир кун бир нархда харид қилиниши/сотилиши тўғрисидаги битим. Битимнинг бошқа параметрлари (ўрови, маркаланиши, миқдори) биржа шартномасининг спецификациясида кўрсатилади.

Фьючерс шартномалари амал қилиш муддати ва шартномаларнинг ўлчамлари нуқтаи назаридан конкретлаштирилганлиги сабабли улар биржада эркин савдо қилиниши мумкин. Сотиб олувчи сотувчининг шахсини, ва аксинча сотувчи сотиб олувчининг шахсини билмаслиги мумкин. Томонлар фьючерсни бажарилгунига қадар биржа олдида мажбуриятларга эгалар.

Фьючерсларнинг кўринишлари

Етказиб берилувчи фьючерслар

Битимнинг бу тури унинг амал қилиш муддати тугаганидан сўнг харидор олдиндан келишилган таянч актив миқдорини сотиб олади, сотувчи эса сотади. Ҳақиқий иқтисодиёт секторида фойдаланилади, чунки маҳсулот етказиб бериш ҳолати сотувчиларнинг маълум даражадаги кафолати бўлиб хизмат қилади ва томонларни келажакда бозорда юз бериши мумкин бўлган ўзгаришлардан ҳимоялайди. Бундай фьючерсли битимлар фермер хўжаликлари орасида тузилади, масалан, кейинги мавсумдаги товарлар нархига тузилади. Мажбуриятлар бажарилмаган ҳолда биржа айбдор томонга жарима солади.

Ҳисоб-китоб фьючерслари

Битимнинг бундай турида томонлар ўртасида битим ижро этилиши санасида активларни албатта харид қилмай туриб, фақат пул билан ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади. Битим эгаси, масалан, бир беррели 60 евро нархида бўлган нефтга битим тузиб, нефтнинг нархи 70 еврогача ортиши шароитида 10 евро фойда олади. Бундай битимлар трейдингда фойдаланилади, чунки нефтни ташиш ва сақлаб туриш зарурияти йўқ, битимларни амалга ошириш учун шахсий компьютер ва Интернетга кириш имконияти бўлса етарли.

Бу қизиқ:
Етказиб берилувчи фьючерс саноат соҳасида ҳам тузилиши мумкин. Масалан, нефтга фьючерс ҳам ҳисоб-китобли ҳам етказиб берилувчи бўлиши мумкин.

Фьючерсларга CFD савдо қилиш

CFD – молиявий воситаларнинг ҳилма-хиллиги фонд ва товар биржалари активлари билан Форекс бозори доирасида савдо қилиш имконини беради. Бу воситанинг моҳияти шундаки, трейдер акциялар ёки товарли фьючерсларнинг ўзини эмас, балки уларга эгалик қилиш битимларини харид қилади ва сотади. Шунга қарамай, трейдер битимни ҳақиқий аактивлар билан тузганидаги ўшандай ҳажмдаги фойда олади. Бироқ уни ижро этиш жараёни анча соддалашган бўлади.

Фьючерсларга CFDни акциялар ёки индексларга CFDдан нима фарқи бор?

Фарқи шундаки, бундай шартномалардаги асосий актив сифатида товарлар бўлади. ИнстаФорексда қимматбаҳо металлар, нефт, табиий газ, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва бошқа товарларга CFD савдо қилиш мумкин. Трейдинг учун мумкин бўлган активларнинг тўлиқ рўйхати "Савдо воситалари" саҳифасида тақдим этилган

Фьючерсларга CFD савдо қилишнинг афзалликлари

Куну-тун онлайн савдо қилиш
Фьючерсларга CFD билан савдо қилиш вақти активга боғлиқ ҳолда ўзгаради. Олтин ва нефтга ўхшаш ва бир-биридан фарқ қиладиган машҳур фьючерсли битимлар трейдингидан жаҳоннинг турли товар-фьючерс бозорларида куну-тун фойдаланиш мумкин. Трейдер учун бу жуда қулай, чунки трейдингни истаган ердан, уни иш ёки ўқиш билан биргаликда олиб бориш мумкин.
Юқори ликвидлик ва кунлик савдоларнинг катта ҳажми
Олтин ва кумушга фьючерс шартномалари катта оммабопликка эга, бу уларни қисқа муддатли, ҳатто скальпинг учун фойдаланишга имкон беради.
Ишончлилик ва барқарорлик
Узоқ муддатли киритишларни афзал кўрувчилар учун қишлоқ хўжалиги товарларига фьючерс шартномаларига инвестиция киритиш имконияти қизиқарли бўлади. Уларни тўлақонли равишда энг ишончли ва барқарор деб ҳисоблаш мумкин, чунки уларга ҳар куни талаб бор.
Истаган муддатга савдо қилиш
Кўпчилик фьючерсли шартномалардан фарқли равишда фьючерсли CFDни унинг амал қилиш муддатига боғлиқ бўлмаган ҳолда савдо қилиш мумкин, чунки брокер уни навбатдаги экспирация санали шунга ўхшашга қайта йўналтилариди.
Воситаларнинг кенг танлови
ИнстаФорекс компанияси ўз мижозларига трейдинг учун турли активларни танлаш имконини беради, жумладан фьючерсларга CFD, улар ҳам узоқ муддатли, ҳам қисқа муддатли инвесторлар учун мос келади.
Битимларни бажаришнинг оддий механизми
Фьючерсларга CFD мижозга ҳақиқий активни савдо қилишдаги фойдани келтиради. Фақат битимларни бажаришнинг механизми анча оддий, ва бунда CFD савдо қилиш учун унча катта бўлмаган капитал етарли бўлади.

Экспирация муддатлари ва савдо қилиш вақти

Фьючерсли CFDни савдо қилиш вақти активга боғлиқ ҳолда ўзгаради. Олтин ва нефт каби оммабоп фарққа фьючерс шартномаларни дунёнинг турли товар-фьючерс бозорларида куну-тун савдо қилиш мумкин.

Анча вақт жойида туриб қоладиган ва камроқ даражада оммабоп бўлган товарлар, масалан пахта ёки маккажўхори каби товарлар трейдинги вақти чекланган. Гринвич бўйича тунги соатларда ҳеч бир биржа улар билан савдо олиб борилмайди. Бундай активларга ёғоч (кесиладиган материаллар), шунингдек кофе, какао, шакар, музлатилган апельсин шарбати киради. Шу билан бирга, бу товарлар билан савдога мавсум ҳам таъсир кўрсатади.

Шартнома муддатининг тугаши масаласига келсак, у ҳолда фьючерсли CFDларда классик фьючерсли шартномалардан афзалликлари бор. Классик фьючерсли шартномалари шартнома муддати тугаши билан жорий бозор нархи бўйича ёпилади, бунда позиция фойдада ёки зарарда бўлишининг аҳамияти йўқ. Фьючерсларга CFD амал қилиш муддати тугагунича брокер томонидан кейинги экспирация санаси билан шунга ўхшаш фьючерсга қайта ўзгартилиши мумкин. Бу трейдернинг битимига таъсир кўрсатмайди, лекин фьючерсли CFD билан истган муддатда савдо қилиш имкониятини беради.

Фьючерсли CFDни савдо қилиш стратегиялари

CFDда фьючерслар билан савдо қилишда фойда нарх қайси томонга ҳаракатланишини трейдер тўғри аниқлай олишига боғлиқ бўлади. Нарх юқорига ёки пастга қараб кетиши мумкин. Бу эса биринчи навбатда активга бўлган таклиф ва талабга боғлиқ. Нархлар фарқига фьючерс шартномаси билан савдо максимал даражада самарали бўлиши учун бир қанча стратегиялари ишлаб чиқилган. Уларда иккита асосийсини кўриб чиқамиз.

Узун харид - трейдер товарни сотиб олаётган шартли равишда "узун позиция" деб номаланадиган позицияга туради, бунда фойда олиш учун активнинг нархи харид қилиши пайтидагидан юқори бўлиши зарур. Бундай стратегияга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ёки озиқ-овқат товарлари мос келади. Уларни оммабоп деб аташ қийин, бироқ бу қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари - кундалик ҳаётда талаб энг катта бўлган товар ва катта ишлаб чиқариш ҳажмларига эга бўлган ҳолат бекор қилинмайди. Масалан, бозори тубида активни сотиб олиб (унинг нархи минимал бўлганда), какоа ёки маккажўхори билан узоқ муддатли савдони фойдали тарзда олиб бориш мумкин. Шундай қилиб трейдер капитални сақлаб қолиши мумкин. Аммо катта фойда олишни кутиш керак эмас.

Қисқа сотиш - узун харидга тескари битим тури. Аслида трейдер ҳудда ўша операцияни бажаради, фақат фойдани активнинг нархи пасайганда олади. Бу ерда олтин ва кумушга фьючерсли шартномалар билан савдо қилиш жоиз, чунки улар катта машҳурликка эга.

Шунингдек, хеджирлашни ва жуфтлаб савдони қилишни (агар брокер буни тақиқламаса) қўллаш мумкин. CFDда фьючерс билан савдо қилиш - бу фақат янги ўрганаётган трейдерларгагина эмас, балки унча катта бўлмаган капиталга эга тажрибали трейдерларга трейдингни олиб боришнинг ажойиб имкониятидир. Таянч стратегиялар тушуниш учун содда ва катта маблағ киритмасдан ва савдо активларига эгалик қилиш ҳуқуқисиз фойда олиш имкониятини беради.

Фьючерсларга CFD бўйича савдо шартлари

Металлар
Номланиши Гуруҳ Белгиланиши Тик ўлчами Тик қиймати Комиссия Маржа Сессия Энг яқин муддатнинг тугаши
Platinum Металлар #PLF 0.5 10 $ 30 $ 2000 $ 01:00-24:00
Муддатсиз
Palladium Металлар #PAF 0.5 10 $ 30 $ 750 $ 01:00-24:00
Муддатсиз
Futures Copper Металлар #HGK21 #HGM21 #HGN21 0.001 10 $ 30 $ 750 $ 01:00-24:00
30.04.2021
Futures Gold Металлар #GCK21 #GCM21 #GCN21 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
30.04.2021
Futures Silver Металлар #SIK21 #SIM21 #SIN21 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
30.04.2021
Энергия
Номланиши Гуруҳ Белгиланиши Тик ўлчами Тик қиймати Комиссия Маржа Сессия Энг яқин муддатнинг тугаши
miNY Crude Oil Энергия #QMK21 #QMM21 #QMN21 0.03 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
19.04.2021
Crude Oil Light Sweet Энергия #CL 0.01 10 $ 30 $ 2000 $ 01:00-24:00
Муддатсиз
(20.04.2021) [1]
miNY Natural Gas Энергия #QGK21 #QGM21 #QGN21 0.005 10 $ 30 $ 500 $ 01:00-24:00
27.04.2021
Natural Gas Энергия #NG 0.001 10 $ 30 $ 2000 $ 01:00-24:00
Муддатсиз
(28.04.2021) [1]
Brent Crude Oil Энергия #XBZM21 #XBZN21 #XBZQ21 0.01 10 $ 30 $ 1500 $ 01:00-24:00
30.04.2021
NY Harbor Gasoline Энергия #XRBK21 #XRBM21 #XRBN21 0.001 10 $ 30 $ 1000 $ 01:00-24:00
30.04.2021
Heating Oil Энергия #HOK21 #HOM21 #HON21 0.001 10 $ 30 $ 1000 $ 01:00-24:00
30.04.2021
Қишлоқа хўжалиги
Номланиши Гуруҳ Белгиланиши Тик ўлчами Тик қиймати Комиссия Маржа Сессия Энг яқин муддатнинг тугаши
Futures Live Cattle Қишлоқа хўжалиги #LEM21 #LEQ21 #LEV21 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 16:30-21:05
07.06.2021
Futures Lean Hog Қишлоқа хўжалиги #HEJ21 #HEK21 #HEM21 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 16:30-21:05
15.04.2021
Futures Feeder Cattle Қишлоқа хўжалиги #GFJ21 #GFK21 #GFQ21 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 16:30-21:05
29.04.2021
Futures Wheat Қишлоқа хўжалиги #ZWK21 #ZWN21 #ZWU21 0.3 10 $ 30 $ 500 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Soybeans Қишлоқа хўжалиги #ZSK21 #ZSN21 #ZSQ21 0.25 10 $ 30 $ 800 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Soybean Oil Қишлоқа хўжалиги #ZLK21 #ZLN21 #ZLQ21 0.01 10 $ 30 $ 1000 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Soybean Meal Қишлоқа хўжалиги #ZMK21 #ZMN21 #ZMQ21 0.1 10 $ 30 $ 1000 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Futures Corn Қишлоқа хўжалиги #ZCK21 #ZCN21 #ZCU21 0.2 10 $ 30 $ 500 $ 03:00-15:45
16:30-21:20
30.04.2021
Товарлар
Номланиши Гуруҳ Белгиланиши Тик ўлчами Тик қиймати Комиссия Маржа Сессия Энг яқин муддатнинг тугаши
Orange Juice Товарлар #JOK21 #JON21 #JOU21 0.25 10 $ 30 $ 500 $ 15:00-21:00
03.05.2021
Sugar Товарлар #SBK21 #SBN21 #SBV21 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10:30-21:00
03.05.2021
Lumber Товарлар #LBSK21 #LBSN21 #LBSU21 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 17:00-00:00
14.05.2021
Cocoa Товарлар #CCK21 #CCN21 #CCU21 2 10 $ 30 $ 500 $ 11:45-20:30
19.04.2021
Coffee Товарлар #KCK21 #KCN21 #KCU21 0.25 10 $ 30 $ 1000 $ 11:15-20:30
22.04.2021
Cotton Товарлар #CTK21 #CTN21 #CTV21 0.07 10 $ 30 $ 500 $ 04:00-21:20
26.04.2021
Индекслар
Номланиши Гуруҳ Белгиланиши Тик ўлчами Тик қиймати Комиссия Маржа Сессия Энг яқин муддатнинг тугаши
US Dollar Index Индекслар #USDX 0.01 1.00 $ 0 $ 1 % 01:00-24:00
Муддатсиз
S&P 500 Index Индекслар #SPX 0.01 0.01 $ 0 $ 1 % 10:00-22:59
Муддатсиз
Dow Jones Industrial Average Индекслар #INDU 0.1 0.1 $ 0 $ 1 % 10:00-22:59
Муддатсиз
Swiss Market Index Индекслар #SMI 0.1 0.1 CHF 0 $ 1 % 10:00-22:59
Муддатсиз
FTSE 100 Индекслар #FTSE 0.1 0.1 GBP 0 $ 1 % 10:00-22:59
Муддатсиз
Nasdaq-100 Индекслар #NDX 0.1 0.1 $ 0 $ 1 % 10:00-22:59
Муддатсиз
Nikkei 225 Индекслар #N225 1 1 JPY 0 $ 1 % 04:35-09:09 [2]
Муддатсиз
Hang Seng Index Индекслар #HSI 1 1 HK$ 0 $ 1 % 04:30-10:59 [2]
Муддатсиз
DAX 30 Индекслар #DAX 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
Муддатсиз
IBEX35 Индекслар #SPAIN35 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-20:59
Муддатсиз
Netherlands 25 Index Индекслар #AEX25 0.01 0.01 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
Муддатсиз
FTSE MIB Индекслар #ITALY40 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-18:29
Муддатсиз
STOXX Europe 50 Индекслар #STOXX50 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
Муддатсиз
Australia 200 Index Индекслар #ASX200 0.1 0.1 AUD 0 $ 1 % 03:00-08:59
Муддатсиз
CAC40 Индекслар #FRANCE40 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 10:00-22:59
Муддатсиз

Барча савдо воситалари учун Buy-своп -0.1ни, Sell-своп -0.2ни ташкил этади.
Битимнинг минимал ўлчами 0.01 лот (центли ҳисоб-варақлари учун 1 лот)ни ташкил этади.

ИнстаФорекс билан фьючерсларга CFD савдо қилишнинг афзалликлари

Дунёнинг истаган нуқтасидан компьютер ёки мобиль қурилмалардан трейдингни олиб бориш мумкин.

Фьючерсли СFD трейдинги катта маблағларни талаб этмайди, чунки у савдо депозитида минимал миқдордаги маблағли трейдерлар учун мумкин.

Компания таклиф этаётган кредит елкаси инвесторга шахсий маблағларни киритмасдан шартнома суммасини орттиришга ёрдам беради.

Трейдер ўзи учун қулай иш соатини танлаши мумкин, чунки CFD биржадан ташқарида савдо қилади, ва шу сабабли савдо сессияларининг вақтига боғлиқ эмас.

Трейдер танланган активнинг нархи ўсишида ҳам, пасайишида ҳам пул ишлаши мумкин. Асосий масала - ҳаракатнинг йўналишини тўғри аниқлаш. Шундай қилиб, пайдо бўлган бозорда ҳолатига боғлиқ бўлмаган ҳолда фойда олиш мумкин.

Хатарларни хеджирлаш: трейдер ўзаро боғланган бир нечта таянч активлар бўйича савдо позицияларини очиши мумкин. Турли томонларга позицияларни очиб, Сиз истаган бозор трендида фойда олишингиз мумкин.

Энг асосий афзалликлардан бири - ИнстаФорексдаги мавжуд активларнинг хилма-хиллиги. Энг талабчан мутахассис ҳам ўзи учун тўғри келадиган вариантни топади.

Бошқа савдо воситалари

ИнстаФорексдан опционларни савдо қилиш

Опционлар билан ишлаш трейдерлар орасида жуда оммабоп, чунки фаолиятнинг бу турида уларга чекланмаган фойда олишга қодир, савдо тизими эса анча содда бўлиб, уни янги иш бошлаганлар осон тушуниб олишади. Кун мобайнидаги, шошилинч ва бинар опционлардан фойдаланиб, истаган маҳсулот билан - валюта ва металлардан тортиб таниқли компанияларнинг акцияларигача савдо қилиш мумкин. Агар танлаб олинган шарт амалга ошса битим фойда келтиради: опцион амал қилиш бошидаги нарх унинг амал қилиши охиридаги нархдан юқори ёки паст бўлса.

ИнстаФорексдан металларни савдо қилиш

Қимматбаҳо металлар – капитални сақлаб қолиш учун энг барқарор ва самарали воситалардан биридир. Олтинни барқарор иқтисодиёт пайтларидагина эмас, балки молиявий инқироз даврларида ҳам савдо қолишга қодир "актив-панагоҳ" деб бежиз айтишмайди. Айнан шунинг учун ҳам жуда кўп ўн йилликлар мобайнида инвесторлар ўз активларининг маълум бир қисмини олтин шаклида сақлашни афзал кўради.

Биз қимматбаҳо металларга инвестиция киритишнигина эмас, балки бу воситадан яхши даромад келтирувчи шошилинч битимларда фойдаланишни таклиф этамиз. ИнстаФорексда Сиз олтинга, кумушга, мисга, платинага ва палладийга CFD савдо қилишни бошлашингиз мумкин.

ИнстаФорексдан Форекс бозорида савдо қилиш

Валюта савдоси ёки трейдинг – бу Форекс бозори иштирокчиларининг иши бўлиб, у жорий вазиятни таҳлил қилишдан, бозор динамикасини башорат қилишдан ва валюта жуфтликлари бўйича савдо битимларини тузишдан иборат. Форекс-трейдингнинг асосий афзалликлари - юқори фойда ва қулай дастурий таъминот, комиссияларнинг паст бўлиши ва эркин ишлаш графиги.

ИнстаФорексдан акцияларга CFD

Акцияларга CFDни савдо қилиш валюта савдоси қоидаларига кўра амалга оширилади - Сиз фарқ учун шартнома сотиб оласиз, кейин уни сотасиз ва нарх ўзгаришидан фойда оласиз. ИнстаФорекс компанияси жаҳондаги энг йирик фонд биржалари ҳисобига кирувчи 92 та чет эл компанияларининг акцияларига CFDни таклиф этади. 1:20 гача бўлган кредит елкасидан фойдаланиб, Сиз жуда кам маблағ киритиб, ўз капиталингизни анча кўпайтиришингиз мумкин. Бироқ бўлиши мумкин бўлган хатарлар тўғрисида эҳтиёт бўлиш ва уларни камайтиришга имкон берувчи муваффақиятли стратегияни ишлаб чиқиш ёки топиш керак.

ИнстаФорексда криптовалюталарни савдо қилиш

ИнстаФорексда криптовалюталар билан савдо қилиш - бу криптовалюталарининг ўзини аслида сотиб олиш ёки сотиш заруриятисиз мазкур восита бўйича битимларни амалга ошириш имкониятидир. Биткоин, эфир, лайткоин ёки риплга CFDни савдо қилиб, Сиз бугунги кундаги энг оммабоп савдо воситаларининг курси ўзгаришидан фойда оласиз. Компания мижозларига ИнстаФорекс компанияси таҳлилчиларидан долзарб савдо тавсияларидан ва криптовалюталар олмамидаги энг охирги янгиликлардан фойдалиниш имконияти мавжуд бўлиб, улар тўғри қарор қабул қилишга ва фойдали битимни тузишга ёрдам беради.

Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.