empty
 
 

30.11.202101:30:00UTC+04

, - . , , .

, 1,8% 1% 5,4% 2,3% . 2,8%, , , 1,17 1,16 .

, 5,2 % , 4,3% . , 24,5%, 27,3% .

, .

, 2% 4,3% . 5,3% 0,6% . A$27,8 , A$20,5 .

. , 3% 1,8% . 2,5% 3,7% .

, . 49,2, 52,4 50,8 .

. 4,7% .

, , . , 1,6% 1,28% . $1,3 , 8,1% , 126,5.
?
.