Support service
×

Vyšší moc

Vyšší moc se týká událostí, které nebylo možné předvídat ani jim zabránit. Jedná se zpravidla o přírodní katastrofy, války, teroristické útoky, vládní akce, akce výkonných a zákonodárných orgánů, hackerské útoky a další nezákonné akce proti serverům.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""