Support service
×

Ukazatel

Ukazatel je signál určitých změn trendu na trhu. Při práci na devizové burze nebo na burze cenných papírů můžete použít různé ukazatele technické analýzy, ale nedoporučuje se používat více než tři. Abyste lépe porozuměli ukazatelům, měli byste mít povědomí o vzorcích, na kterých se zakládají. Vzorce mohou být složité nebo jednoduché.

 

Ukazatele první kategorie určují trend a ukazují, zda je trh překoupen nebo přeprodán. Mezi tyto ukazatele patří Stochastics a RSI. Nemá smysl je používat oba. Měli byste pochopit, že jakýkoli signál musí být určen jedním ukazatelem. K určení pohybu trhu nemusíte používat stejný typ ukazatelů. Technické ukazatele jsou nezbytné pro určení cenového pohybu nebo potvrzení existujícího signálu. Do této skupiny ukazatelů lze zahrnout fraktály. Při určování trendu potvrzují signál Aligátor. Obchodníci obvykle používají tři typy ukazatelů: ukazatele ceny podle objemu používané ke stanovení úrovní podpory a odporu, ukazatele trendů, které pomáhají určovat dlouhodobý cenový pohyb, a oscilátory. Za účelem volby správné strategie je nutné použít ukazatele s ochrannými opatřeními, protože nedokáží poskytovat 100% spolehlivé signály.

 

Při obchodování na Forexu s pomocí technické analýzy vám nikdo nemůže zaručit 100% zisk. Je samozřejmě nutné používat ukazatele, ale musíte vědět, jaké a jak je vybírat. V současné době existuje spousta nových ukazatelů, které dávají špatné signály. Tyto ukazatele většinou nejsou účinné. Můžete si vytvořit svůj vlastní ukazatel, který bude podporovat vaši strategii, ale k tomu potřebujete znát programovací jazyk. Dokonce si můžete vytvořit svůj vlastní obchodní systém, pokud se naučíte psát ukazatele.

 

Obchodní systém může automaticky otevírat pozice, takže se zbavíte nutnosti analyzovat trh.


Share your opinion

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""