Support service
×

Likvidita

Likvidita je stav trhu nebo míra, jak rychle lze koupit nebo prodat určitý cenný papír bez významných cenových ztrát. V bankovním sektoru tento pojem popisuje schopnost banky provádět aktuální platby a plnit své závazky.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""