Support service
×

Margin call

Margin call, neboli výzva na marži, je požadavek brokera, aby klient vložil na účet další finanční prostředky nebo cenné papíry pro short sale (krátký prodej) nebo transakce typu „nákup s pákovým efektem“, které byly provedeny pomocí úvěru brokera a vedly k aktuálním ztrátám. V takových situacích je klient zpravidla povinen poskytnout další zajištění do jednoho dne a je považován za odpovědného za všechny potenciální ztráty brokera.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""