Support service
×

Stop loss

Stop loss neboli ochranný či bezpečnostní příkaz je příkaz zadaný brokerovi k automatickému uzavření pozice, když cena dosáhne určité úrovně. Bezpečnostní příkaz můžete nastavit, abyste minimalizovali ztráty v případě neočekávaných tržních pohybů.

 

Stop loss je příkaz k omezení rizik spíše než k získání zisku. Bohužel ne každý ví, jak tento pokyn omezující riziko používat, a vylučuje ho ze svých strategií, což může vést ke katastrofálním výsledkům.

 

Jedno z pravidel správy peněz zní: „Omezte ztráty u každé transakce na maximálně 5 % zůstatku.“ Jinými slovy, stop loss nemůže jít dále než vyhrazený počet bodů (pipsů), v závislosti na objemu příkazu každého obchodu. Toto pravidlo však není vhodné pro každou situaci. Podle dlouhodobých grafů je pro zohlednění šumů potřeba nižší úroveň stop loss a pro splnění zásady stop/profit 1:3 je nutná vyšší úroveň. Nastavení vysoké úrovně stop loss v 15minutovém grafu znamená nedostatečný zisk, zatímco nastavení stop loss ještě výše znamená chytání šumu. Pro agresivní spekulanty jsou takové vyhlídky nepřijatelné, protože když se objem objednávky zvýší, stop příkaz se sníží. Kde by tedy měl být příkaz stop loss umístěn?

 

Nejprve se musíte rozhodnout, kde je v konkrétní situaci bezpečné příkaz stop loss umístit. Pokud používáte kanály, stop příkaz se obvykle umisťuje mimo hranice kanálu. Pokud používáte úrovně podpory/odporu, měl by být stop příkaz umístěn pod/nad úrovněmi. V případě průlomu kanálů nebo hranic se tedy trend pravděpodobně obrátí a vaše peníze budou zachráněny. Pokud v okolí nejsou ani kanály, ani hranice, pak je nejlepší volbou pro umístění stop loss nad nebo pod předchozí prodejní nebo kupní svíčku. Existuje několik standardních ukazatelů, které pomáhají definovat výstupní body – Bollinger a Parabolic. S ukazatelem Parabolic je vše naprosto jednoduché: stop příkaz je umístěn v bodech ukazatele; Bollinger funguje v souladu s pravidly kanálu.

 

Po definování všech „nad“ a „pod“ byste měli změřit interval mezi očekávaným vstupním bodem a úrovní stop loss. Pokud jsou možné ztráty menší než 5 % a zisk je vcelku dosažitelný, můžete bezpečně vstoupit na trh.

 

Poměrně často ale tyto podrobnosti nestačí k určení, zda je výstup z pozice nastaven správně nebo ne. Pokud jsou možné ztráty vyšší než 5 % a zisk roste až do nebes, je lepší počkat na příznivější okamžik. Pokud je úroveň stop loss příliš nízko, je lepší dát jí více prostoru.

 

Jakmile cena dosáhne určité kladné vzdálenosti od vstupního bodu, stop loss se poté může začít pohybovat. Podle pravidla „nad/pod předchozí svíčkou“ může dohnat cenu v okamžiku, kdy ztratí na síle a připraví se na pullback. Pro tyto účely byl navržen plovoucí stop loss; ten ale není účinný z důvodu omezení bodů.

 

Takové způsoby omezení rizik mohou ztěžovat testování strategií a výpočet měsíční návratnosti. Jsou však flexibilnější než zadaná velikost stop lossu.


Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""