Support service
×

Urus niaga penukaran arbitraj

Operasi petukaran arbitraj adalah urus niaga antara syarikat dan pelanggan semasa membeli atau menjual mata wang / CFD, yang bermaksud membuat sekurang-kurangnya dua perdagangan membeli / menjual yang berlawanan yang melibatkan kontrak dengan jumlah yang sama.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""