Support service
×

Margin bebas

Margin bebas adalah dana yang tidak digunakan untuk keselamatan kedudukan terbuka (open position). Ia dikira dengan formula berikut: Margin bebas = Ekuiti - Margin.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""