Support service
×

Margin bebas

Margin bebas adalah dana yang tidak digunakan untuk keselamatan kedudukan terbuka (open position). Ia dikira dengan formula berikut: Margin bebas = Ekuiti - Margin.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""