Support service
×

Ekuiti

Ekuiti adalah bahagian selamat dari akaun pelanggan yang merangkumi kedudukan terbuka. Ia dikira dengan formula berikut: Baki + Untung terapung / Kerugian terapung + Swap (Balance + Floating profit/Floating loss + Swap). Ekuiti adalah dana pada sub-akaun pelanggan ditolak kerugian semasa pada kedudukan terbuka dan ditambah keuntungan semasa pada kedudukan terbuka.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""