Support service
×

Ekuiti

Ekuiti adalah bahagian selamat dari akaun pelanggan yang merangkumi kedudukan terbuka. Ia dikira dengan formula berikut: Baki + Untung terapung / Kerugian terapung + Swap (Balance + Floating profit/Floating loss + Swap). Ekuiti adalah dana pada sub-akaun pelanggan ditolak kerugian semasa pada kedudukan terbuka dan ditambah keuntungan semasa pada kedudukan terbuka.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""