Support service
×

Fail log pelayan

Fail log pelayan dibuat oleh pelayan. Ini mencatat semua permintaan dan pesanan yang diterima oleh peniaga dari pelanggan serta hasil pemprosesan dengan tepat.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""