Support service
×

Keadaan pasaran biasa

Keadaan pasaran biasa memenuhi setiap syarat berikut: ketiadaan penembusan ketara dalam penawaran harga di platform perdagangan, ketiadaan dinamik harga yang tergesa-gesa, dan ketiadaan jurang harga yang penting.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""