Support service
×

Kedudukan terbuka

Posisi terbuka adalah hasil dari bahagian pertama dari transaksi yang lengkap Membuka kedudukan, pelanggan menerima kewajiban berikut: untuk melaksanakan perjanjian yang berlawanan dengan jumlah yang sama dan untuk mengekalkan tahap ekuiti tidak lebih rendah daripada 10% dari margin yang diperlukan.

Isi borang di bawah:

Bagaimana anda menilai khidmat sokongan yang anda terima?

Komen:

tidak diperlukan

Maklum balas anda sangat penting bagi kami.
Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk menyelesaikan maklum balas atas talian kami.

smile""