Support service
×

Kedudukan terbuka

Posisi terbuka adalah hasil dari bahagian pertama dari transaksi yang lengkap Membuka kedudukan, pelanggan menerima kewajiban berikut: untuk melaksanakan perjanjian yang berlawanan dengan jumlah yang sama dan untuk mengekalkan tahap ekuiti tidak lebih rendah daripada 10% dari margin yang diperlukan.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""