Support service
×

Stop out

Stop out adalah keadaan akaun perdagangan apabila akaun perdagangan menghasilkan permintaan untuk transaksi ditutup sekiranya akaun perdagangan "Tahap Margin" adalah 10% atau kurang.

Untuk membiasakan diri dengan syarat Stop out sila ikuti "Untuk pedagang" - "Syarat perdagangan" - Bahagian Pembukaan Akaun, klausa 3.15.: 
"3.15. Penutupan posisi secara paksaan.
3.15.2. Sekiranya keadaan akaun dagangan semasa (ekuiti) kurang dari 10% margin yang diperlukan untuk mengekalkan kedudukan terbuka, Syarikat berhak untuk memaksa posisi Pelanggan ditutup tanpa notis terlebih dahulu.
3.15.3. Pelayan mengawal keadaan semasa akaun. Sekiranya keadaan yang dijelaskan dalam Klausa 3.15.2 Perjanjian ini dilanggar, pelayan akan menghasilkan pesanan penutupan posisi secara paksaan (Stop out). Stop out dilaksanakan mengikut harga pasar sesuai dengan antrian pesanan Pelanggan umum. Penutupan kedudukan secara paksa direkodkan dalam fail log pelayan sebagai "Stop out".

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""