Support service
×

Tick

Tick adalah nilai minimum untuk perubahan harga. Sehingga kini, bergantung pada jenis keselamatan dan pembiayaan, tick dapat berjumlah 1/16, 1/32, 1/64 dari USD, dll., Walaupun desimalisasi diharapkan pada masa akan datang, ketika tick akan sama 1/100 daripada USD. Istilah "upstick" (satu tanda ke atas) dan "downtick" (satu tanda ke bawah) juga digunakan.

Kongsi pendapat anda

Terima kasih! Adakah terdapat apa-apa yang anda ingin tambah?

Bagaimanakah anda menilai jawapan yang anda terima?

Tinggalkan komen anda (pilihan)

Maklum balas anda amat penting bagi kami.
Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan survei atas talian kami.

smile""