Support service
×

Kontrakt różnicowy

Kontrakt różnicowy (Contract for difference, CFD) to umowa zapewniająca jednej ze stron możliwość przeprowadzenia spekulacyjnej transakcji z określonym aktywem finansowym bez fizycznej dostawy.

Proszę wypełnić poniższy formularz:

Jak oceniasz otrzymane wsparcie?

Komentarze:

Nie wymagane

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""